VITENSKAP

Vil du gjerne ha et superminne? Her er strategiene hjernen din bruker for å huske

De ulike hukommelsestypene og deres forhold til treningsteknikker. Det finnes ulike typer hukommelse, som kan deles inn i rundt femten kategorier. Disse hukommelsestypene spenner fra prosedyrehukommelse, som brukes til å huske sekvenser av bevegelser, til prospektiv hukommelse, som hjelper oss med å planlegge fremtidige handlinger. Det er viktig å merke seg at disse ulike formene for hukommelse er som vanntette skott: En person som utmerker seg i én type hukommelse, vil ikke nødvendigvis ha de samme evnene i de andre typene. Dessuten fører ikke trening av én spesifikk form for hukommelse automatisk til en forbedring av de andre.

Oppmerksomhet spiller en nøkkelrolle i forbedringen av alle hukommelsestyper. Det kan være avgjørende at vi utnytter hver eneste mulighet som byr seg.

Når vi for eksempel skal ringe noen, kan vi i stedet for å trykke på send-knappen i mobiltelefonens adressebok prøve å skrive inn nummeret mens vi husker det. Vi kan også gjenta en nyhetshistorie for flere personer og prøve å berike historien med detaljer for å forbedre det verbale minnet. En annen nyttig øvelse kan være å knytte navn til personers ansikter. Det er viktig å være oppmerksom på det vi ønsker å huske, ettersom oppmerksomheten er den veien informasjonen når hjernen. Hvis vi ikke er oppmerksomme, vil vi ikke være i stand til å huske noe som helst.

Getty Images
Betydningen av oppmerksomhet for å forbedre hukommelsen
Oppmerksomhet spiller en nøkkelrolle når det gjelder å forbedre alle typer hukommelse. For å forbedre hukommelsen er det viktig å være oppmerksom på det vi ønsker å huske. Oppmerksomhet er den veien informasjonen går for å nå hjernen. Hvis vi ikke er oppmerksomme, vil vi ikke være i stand til å huske noe som helst. Å utnytte alle muligheter er avgjørende for minnetreningen. Når vi for eksempel skal ringe noen, kan vi prøve å skrive inn tallene i hodet i stedet for å trykke på send-knappen i mobilens adressebok. Vi kan også gjenta en nyhetshistorie for flere personer og prøve å berike historien med detaljer for å forbedre det verbale minnet. En annen nyttig øvelse kan være å assosiere navn med ansikter.
Getty Images
Spillet om assosiasjoner
Assosiasjonsprosessen spiller en nøkkelrolle når det gjelder å huske informasjon. Hvis vi leser et ord alene, er det 10 % sannsynlighet for at vi husker det. Men hvis vi assosierer ordet med et lignende ord, øker sannsynligheten for å huske det til 40 %. Når vi går dypere inn i informasjonen og kobler den til følelser eller andre tanker, øker sjansen for å huske den til 70 %. For å huske informasjon er det derfor nødvendig å bearbeide den og skape meningsfulle forbindelser og assosiasjoner.
Getty Images
De fem strategiene for å forbedre hukommelsen
Det finnes fem grunnleggende strategier som hjernen bruker for å huske informasjon. Disse strategiene er - Assosiasjon av data med andre data for å huske dem bedre - Kategorisering for å gruppere lignende informasjon sammen. - Sammenkobling av ord i en historie. - Visualisering av konsepter gjennom bilder. - Konstruksjon av mentale scener. Å trene på disse strategiene kan bidra til å styrke hukommelsen og forbedre hukommelsesevnen.
Getty Images
Livsstil og opprettholdelse av kognitive evner
Livsstil spiller en viktig rolle for å opprettholde gode kognitive evner gjennom hele livet. En kinesisk studie publisert i "British Journal of Medicine" har identifisert seks ulike livsstiler som er viktige for å opprettholde kognitiv helse. I rekkefølge etter viktighet er disse livsstilene: - Ernæring: å følge et riktig kosthold, hovedsakelig basert på prinsippene i middelhavsdietten. - Trening for hjernen: Delta i kognitive aktiviteter som skriving, lesing og kortspill for å holde de kognitive evnene i gang. - Trening: Delta i regelmessig fysisk aktivitet. - Sosiale kontakter: Oppretthold et godt sosialt aktivitetsnivå. - Unngå røyking. - Unngå overdrevent alkoholforbruk, for jo høyere forbruk, desto større er risikoen for den nevrologiske helsen.
Getty Images
Nysgjerrighet på å lukke øynene for å forbedre hukommelsen
En studie utført av University of Surrey viser at det å lukke øynene et kort øyeblikk kan hjelpe hjernen til å unngå distraksjoner og forbedre hukommelsen. Studiedeltakerne som lukket øynene, oppnådde en svarprosent på 70 % riktige svar, sammenlignet med 40 % riktige svar hos de som holdt øynene åpne. Dette viser hvordan en så enkel handling som å lukke øynene kan påvirke nøyaktigheten i hukommelsen ved å redusere ytre forstyrrelser og fokusere mer på informasjonen som skal huskes.
01/01/1970
01/01/1970
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.