SCIENCE

Chtěli byste mít super paměť? Zde jsou strategie, které vaše mysl používá k zapamatování

Různé typy paměti a jejich vztah k tréninkovým technikám. Existují různé typy paměti, které se dělí do přibližně patnácti kategorií. Tyto typy paměti sahají od procedurální paměti, která slouží k zapamatování sekvencí gest, až po prospektivní paměť, která nám pomáhá plánovat budoucí činnosti. Je důležité si uvědomit, že tyto různé formy paměti jsou jako vodotěsné komory: člověk, který vyniká v jednom typu paměti, nemusí mít nutně stejné schopnosti v ostatních typech. Navíc trénink jedné specifické formy paměti nevede automaticky ke zlepšení ostatních.

Při zlepšování všech typů paměti hraje klíčovou roli pozornost. Využití každé příležitosti může mít zásadní význam.

Například když máme někomu zavolat, můžeme zkusit vyťukat čísla zpaměti v hlavě, místo abychom stiskli tlačítko zavolat z adresáře mobilního telefonu. Můžeme také zopakovat zprávu několika lidem a snažit se ji obohatit o detaily, abychom posílili verbální paměť. Také přiřazování jmen k tvářím lidí může být dalším užitečným cvičením. Je nezbytné věnovat pozornost tomu, co si chceme zapamatovat, protože pozornost je cestou, kterou se informace dostávají do mozku. Pokud nebudeme pozorní, nebudeme schopni si nic uchovat.

Getty Images
Význam pozornosti při zlepšování paměti
Pozornost hraje klíčovou roli při zlepšování všech typů paměti. Pro zlepšení paměti je nezbytné věnovat pozornost tomu, co si chceme zapamatovat. Pozornost je cestou, kterou se informace dostávají do mozku. Pokud nebudeme pozorní, nebudeme schopni si nic zapamatovat. Využití každé příležitosti je pro trénink paměti zásadní. Například když máme někomu zavolat, můžeme zkusit vyťukat čísla zpaměti v hlavě, místo abychom stiskli tlačítko zavolat z adresáře mobilního telefonu. Můžeme také zopakovat zprávu několika lidem a snažit se ji obohatit o detaily, abychom posílili verbální paměť. Dalším užitečným cvičením může být také přiřazování jmen k tvářím lidí.
Getty Images
Hra asociací
Proces asociací hraje klíčovou roli při zapamatování informací. Samotné přečtení slova má 10% pravděpodobnost zapamatování. Pokud však toto slovo spojíme s podobným slovem, pravděpodobnost jeho zapamatování se zvýší na 40 %. Pokud informaci zpracováváme hlouběji a dáváme do souvislosti s emocemi nebo jinými myšlenkami, zvyšuje se pravděpodobnost jejího zapamatování na 70 %. Abychom si tedy informace zapamatovali, je nutné je zpracovávat, vytvářet smysluplné souvislosti a asociace.
Getty Images
Pět strategií pro zlepšení paměti
Existuje pět základních strategií, které mysl přirozeně používá k zapamatování informací. Tyto strategie jsou: - Asociace údajů s jinými, aby si je lépe zapamatoval - Kategorizace, aby se podobné informace seskupily. - Spojování slov v příběhu. - Vizualizace pojmů prostřednictvím obrázků. - Vytváření mentálních scén. Udržování těchto strategií v tréninku může přispět k posílení paměti a zlepšení paměťových schopností.
Getty Images
Životní styl a udržování kognitivních schopností
Životní styl hraje významnou roli při udržování dobrých kognitivních schopností po celý život. Čínská studie zveřejněná v časopise British Journal of Medicine identifikovala šest různých životních stylů důležitých pro udržení kognitivního zdraví. Tyto životní styly jsou seřazeny podle důležitosti takto: - Výživa: dodržování správné stravy, založené především na zásadách středomořské diety. - Tělocvična pro mysl: věnujte se kognitivním aktivitám, jako je psaní, čtení a hraní karet, abyste udrželi kognitivní schopnosti aktivní. - Cvičení: věnujte se pravidelné fyzické aktivitě. - Sociální kontakty: udržujte dobrou úroveň sociální aktivity. - Vyhýbejte se kouření. - Vyhýbejte se nadměrné konzumaci alkoholu, protože čím vyšší je jeho spotřeba, tím větší je riziko pro neurologické zdraví.
Getty Images
Zajímavost ohledně zavírání očí pro zlepšení paměti
Studie provedená na univerzitě v Surrey odhalila, že zavření očí na krátkou chvíli může pomoci mozku vyhnout se rozptýlení a zlepšit zapamatování. Účastníci studie, kteří zavřeli oči, dosáhli 70 % správných odpovědí ve srovnání se 40 % správných odpovědí u skupiny, která měla oči otevřené. To ukazuje, jak může jednoduchý úkon, jako je zavření očí, ovlivnit přesnost zapamatování tím, že omezí vnější rušivé vlivy a více se soustředí na informace, které si má člověk zapamatovat.
víno, pivo, šumivé víno, šampaňské
19/04/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.