GRÖN

FN, vad är "blå ekonomi": projektet för att öka medvetenheten och ta hand om havet

En stor del av de mänskliga aktiviteter som kan påverka miljön utförs till havs (fiske, sjötransporter, kustturism), i haven och på deras stränder. Detta har naturligtvis en mycket negativ inverkan på miljön om medborgare och företag inte utbildas till att vara mer respektfulla mot vattnen.

Den "blå ekonomin" är ett viktigt projekt för den europeiska "gröna given", som är en rad åtgärder för att göra energiproduktionen och medborgarnas livsstil i hela Europa mer hållbar och mindre skadlig för miljön.

Den blå ekonomin är inte bara inriktad på minskade föroreningar och ett mer hållbart utnyttjande av haven på lång sikt, utan erbjuder också en enorm potential för ekonomisk tillväxt och sysselsättningstillväxt för alla EU-medborgare. Redan nu är 4,5 miljoner människor på kontinenten engagerade i detta, och mycket mer arbete kan komma.

Freepik
Upptäck den "blå ekonomin": från FN för att skydda haven
En stor del av de mänskliga aktiviteter som kan påverka miljön utförs till havs (fiske, sjötransporter, kustturism), i haven och på deras stränder. Detta har naturligtvis en mycket negativ inverkan på miljön om medborgare och företag inte utbildas till att visa större respekt för vattnen.
Freepik
Upptäck den "blå ekonomin": från FN för att skydda haven
Den "blå ekonomin" är ett nyckelprojekt för den europeiska "gröna given", dvs. en rad åtgärder för att göra energiproduktionen och medborgarnas livsstil i hela Europa mer hållbar och mindre skadlig för miljön.
Freepik
Upptäck den "blå ekonomin": från FN för att skydda haven
Den "blå ekonomin" fokuserar inte bara på minskade föroreningar och ett mer hållbart utnyttjande av haven på lång sikt, utan erbjuder också en enorm potential för ekonomisk tillväxt och sysselsättningstillväxt för alla EU-medborgare. Redan nu är 4,5 miljoner människor på kontinenten engagerade i den blå ekonomin, och mycket mer arbete skulle kunna tillkomma.
Freepik
Upptäck den "blå ekonomin": från FN för att skydda haven
Miljöskydd av oceaner, hav och marina kustresurser är faktiskt en integrerad del av målen för hållbar utveckling (SDG) i FN:s Agenda 2030. Dessa är sjutton gemensamma och delade mål för att göra livet bättre för alla, både miljömässigt och socialt. För att öka allmänhetens medvetenhet om skyddet av haven och den hållbara förvaltningen av dess resurser skapade FN också Världshavsdagen, som äger rum varje år den 8 juni.
Freepik
Upptäck den "blå ekonomin": från FN för att skydda haven
Länderna är redo att investera i en hållbar "blå ekonomi". De pengar som kommer att läggas på bordet kommer att användas dels för att förbättra den cirkulära ekonomi som tillämpas inom sektorn, dels för att försöka minska föroreningarna. Nya standarder behövs till exempel för utformningen av fiskeredskap, återvinning av fartyg eller nedmontering av plattformar för fossila bränslen.
Freepik
Upptäck den "blå ekonomin": från FN för att skydda haven
När det gäller förnybar energiproduktion är teknik som är relaterad till hav och oceaner både havsbaserad vindkraft med kraftverk som byggs på vattenytor och solceller med flytande solpaneler. Detta är teknik och sektorer som kräver investeringar i forskning och teknikutveckling för att förbättra effektiviteten inom en rimlig tidsram. Dessutom måste mycket pengar läggas på utbildning: olika färdigheter behövs för framtida unga arbetstagare, samtidigt som man anpassar färdigheterna hos dem som fortfarande arbetar inom fossilindustrin.
Freepik
Upptäck den "blå ekonomin": från FN för att skydda haven
Ett annat mål för den "blå ekonomin" är att sponsra och främja åtgärder som avsevärt minskar plast- och mikroplastföroreningarna i haven. A posteriori-åtgärder, som att fiska upp plast ur haven, anses inte vara en bra idé av experter på föroreningar och marinbiologi, av många skäl. Det bästa sättet att begränsa den här typen av föroreningar är därför att minska plastproduktionen och eliminera problemet vid källan.
01/01/1970
vin, öl, mousserande vin, champagne
19/04/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.