GRØN

FN, hvad er 'blå økonomi': projektet, der skal øge bevidstheden om og omsorgen for havet?

En stor del af de menneskelige aktiviteter, der kan påvirke miljøet, foregår til søs (fiskeri, søtransport, kystturisme), i havene og på deres kyster. Dette har naturligvis en meget negativ indvirkning på miljøet, hvis borgere og virksomheder ikke uddannes til at tage mere hensyn til farvandene.

Den "blå økonomi" er et nøgleprojekt i den europæiske "Green Deal", som er en række foranstaltninger, der skal gøre energiproduktionen og borgernes livsstil i hele Europa mere bæredygtig og mindre miljøskadelig.

Den "blå økonomi" fokuserer ikke kun på at reducere forurening og en mere bæredygtig udnyttelse af havene på lang sigt, men rummer også et enormt potentiale for økonomisk vækst og jobskabelse for alle europæiske borgere. Allerede nu er 4,5 millioner mennesker på kontinentet engageret i det, og meget mere arbejde kan komme til.

Freepik
Opdag den 'blå økonomi': fra FN til beskyttelse af havene
En stor del af de menneskelige aktiviteter, der kan påvirke miljøet, foregår til søs (fiskeri, søtransport, kystturisme), i havene og på deres kyster. Det har naturligvis en meget negativ indvirkning på miljøet, hvis borgere og virksomheder ikke opdrages til at tage mere hensyn til farvandene.
Freepik
Opdag den 'blå økonomi': fra FN til beskyttelse af havene
Den "blå økonomi" er et nøgleprojekt for den europæiske "Green Deal", dvs. en række foranstaltninger, der skal gøre energiproduktionen og borgernes livsstil i hele Europa mere bæredygtig og mindre miljøskadelig.
Freepik
Opdag den 'blå økonomi': fra FN til beskyttelse af havene
Den "blå økonomi" fokuserer ikke kun på at reducere forurening og mere bæredygtig udnyttelse af havene på lang sigt, men tilbyder også et enormt potentiale for økonomisk vækst og jobskabelse for alle europæiske borgere. Allerede nu er 4,5 millioner mennesker på kontinentet engageret i den, og meget mere arbejde kan komme til.
Freepik
Opdag den 'blå økonomi': fra FN til beskyttelse af havene
Miljøbeskyttelse af oceaner, have og marine kystressourcer er faktisk en integreret del af målene for bæredygtig udvikling (SDG'erne) i FN's 2030-dagsorden. Det er sytten fælles mål, der skal gøre livet bedre for alle, både miljømæssigt og socialt. For at øge offentlighedens bevidsthed om beskyttelsen af havene og den bæredygtige forvaltning af deres ressourcer har FN også skabt World Oceans Day, som finder sted hvert år den 8. juni.
Freepik
Opdag den 'blå økonomi': fra FN til beskyttelse af havene
Landene er klar til at investere i en bæredygtig "blå økonomi". De penge, der vil blive lagt på bordet, vil på den ene side blive brugt til at forbedre den cirkulære økonomi, der anvendes i sektoren, og på den anden side til at forsøge at reducere forureningen. Der er for eksempel brug for nye standarder for design af fiskeredskaber, genbrug af skibe eller demontering af platforme til fossile brændstoffer.
Freepik
Opdag den 'blå økonomi': fra FN til beskyttelse af havene
Når vi taler om vedvarende energiproduktion, er teknologier relateret til havet og oceanerne både offshore vind med kraftværker bygget på vandplader og solceller med flydende solpaneler. Det er teknologier og sektorer, der kræver investeringer i forskning og teknologiudvikling for at forbedre effektiviteten inden for en rimelig tidsramme. Derudover skal der bruges mange penge på uddannelse: Der er brug for forskellige færdigheder hos fremtidens unge arbejdere, samtidig med at man tilpasser færdighederne hos dem, der stadig arbejder i den fossile industri.
Freepik
Opdag den 'blå økonomi': fra FN til beskyttelse af havene
Et andet mål med den "blå økonomi" er at sponsorere og fremme tiltag, der reducerer plastik- og mikroplastikforureningen i havene markant. A posteriori-tiltag, såsom at fiske plastik op af havene, anses af mange grunde ikke for at være en god idé af eksperter i forurening og havbiologi. Den bedste måde at begrænse denne type forurening på er derfor at reducere plastproduktionen og fjerne problemet ved kilden.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.