VIHREÄ

YK, mikä on "sininen talous": hanke, jolla lisätään tietoisuutta merestä ja huolehditaan siitä.

Suuri osa ihmisen toiminnasta, joka voi vaikuttaa ympäristöön, tapahtuu merellä (kalastus, meriliikenne, rannikkomatkailu), valtamerillä ja niiden rannoilla. Tällä on luonnollisesti erittäin kielteinen vaikutus ympäristöön, jos kansalaisia ja yrityksiä ei kouluteta kunnioittamaan vesiä enemmän.

Sininen talous on keskeinen hanke Euroopan vihreän sopimuksen (Green Deal) kannalta, joka on ilmeisesti joukko toimenpiteitä, joilla pyritään tekemään energiantuotannosta ja kansalaisten elämäntavoista kestävämpiä ja vähemmän ympäristöä kuormittavia kaikkialla Euroopassa.

Sinisessä taloudessa ei keskitytä ainoastaan saastumisen vähentämiseen ja merten kestävämpään hyödyntämiseen pitkällä aikavälillä, vaan se tarjoaa myös valtavat mahdollisuudet talouden ja työllisyyden kasvuun kaikille Euroopan kansalaisille. Jo 4,5 miljoonaa ihmistä mantereella on mukana tässä toiminnassa, ja työtä voisi tulla paljon lisää.

Freepik
Tutustuminen "siniseen talouteen": YK:lta valtamerten suojeluun.
Suuri osa ihmisen toiminnasta, jolla voi olla vaikutusta ympäristöön, tapahtuu merellä (kalastus, meriliikenne, rannikkomatkailu), valtamerillä ja niiden rannoilla. Tällä on luonnollisesti erittäin kielteinen vaikutus ympäristöön, jos kansalaisia ja yrityksiä ei kouluteta kunnioittamaan vesiä enemmän.
Freepik
Tutustuminen "siniseen talouteen": YK:lta valtamerten suojeluun.
Sininen talous on keskeinen hanke Euroopan vihreän diilin kannalta, joka on joukko toimenpiteitä, joilla energiantuotannosta ja kansalaisten elämäntyylistä pyritään kaikkialla Euroopassa tekemään kestävämpää ja vähemmän ympäristöä kuormittavaa.
Freepik
Tutustuminen "siniseen talouteen": YK:lta valtamerten suojeluun.
Sinisessä taloudessa ei keskitytä ainoastaan saastumisen vähentämiseen ja merten kestävämpään hyödyntämiseen pitkällä aikavälillä, vaan se tarjoaa myös valtavat mahdollisuudet talouden ja työllisyyden kasvuun kaikille Euroopan kansalaisille. Jo 4,5 miljoonaa ihmistä mantereella on mukana tässä toiminnassa, ja työtä voisi tulla paljon lisää.
Freepik
Tutustuminen "siniseen talouteen": YK:lta valtamerten suojeluun.
Valtamerten, merien ja meren rannikkovarojen ympäristönsuojelu on itse asiassa olennainen osa YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteita. Kyseessä on seitsemäntoista yhteisön yhteistä tavoitetta, joilla pyritään parantamaan kaikkien elämää sekä ympäristön että yhteiskunnan kannalta. Lisätäkseen yleistä tietoisuutta valtamerten suojelusta ja niiden resurssien kestävästä hallinnasta YK on myös luonut Maailman meripäivän, jota vietetään joka vuosi 8. kesäkuuta.
Freepik
Tutustuminen "siniseen talouteen": YK:lta valtamerten suojeluun.
Maat ovat valmiita investoimaan kestävään "siniseen talouteen". Pöydälle laitettavat varat käytetään yhtäältä alaan sovellettavan kiertotalouden parantamiseen ja toisaalta saastumisen vähentämiseen. Uusia standardeja tarvitaan esimerkiksi pyydysten suunnitteluun, alusten kierrätykseen tai fossiilisia polttoaineita käyttävien lauttojen purkamiseen.
Freepik
Tutustuminen "siniseen talouteen": YK:lta valtamerten suojeluun.
Uusiutuvasta energiantuotannosta puhuttaessa meriin ja valtameriin liittyviä tekniikoita ovat sekä merituulivoima, jossa voimalaitokset on rakennettu vesilevyjen päälle, että aurinkosähkö, jossa on kelluvia aurinkopaneeleita. Nämä ovat teknologioita ja aloja, jotka edellyttävät investointeja tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen, jotta niiden tehokkuutta voidaan parantaa kohtuullisessa ajassa. Lisäksi on käytettävä paljon rahaa koulutukseen: tulevilta nuorilta työntekijöiltä edellytetään erilaisia taitoja, ja samalla on mukautettava fossiiliteollisuudessa vielä työskentelevien taitoja.
Freepik
Tutustuminen "siniseen talouteen": YK:lta valtamerten suojeluun.
Sinisen talouden tavoitteena on myös tukea ja edistää toimia, jotka vähentävät merkittävästi merten muovi- ja mikromuovisaasteita. Saastumisen ja meribiologian asiantuntijat eivät pidä jälkikäteen toteutettavia toimia, kuten muovin kalastamista pois meristä, hyvänä ideana monestakaan syystä. Paras tapa hillitä tämäntyyppistä saastumista on siis vähentää muovin tuotantoa ja poistaa ongelma sen lähteellä.
viini, olut, kuohuviini, samppanja
19/04/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.