ZELENÁ

OSN, co je "modrá ekonomika": projekt na zvýšení povědomí a péče o moře

Velká část lidských činností, které mohou mít dopad na životní prostředí, se odehrává na moři (rybolov, námořní doprava, pobřežní turistika), v oceánech a na jejich pobřeží. To má samozřejmě velmi negativní dopad na životní prostředí, hlavně v případě, pokud nejsou občané a podniky vedeni k větší ohleduplnosti k vodě.

Modrá ekonomika je klíčovým projektem evropské "zelené dohody", což je samozřejmě řada opatření, která mají za cíl učinit výrobu energie a životní styl občanů v celé Evropě udržitelnějšími a méně škodlivými pro životní prostředí.

Modrá ekonomika se zaměřuje nejen na snížení znečištění a dlouhodobě udržitelnější využívání moří, ale nabízí také obrovský potenciál pro hospodářský růst a zaměstnanost všech evropských občanů. Na kontinentu se jí věnuje již 4,5 milionu lidí a práce by mohlo být mnohem více.

Freepik
Objevování "modré ekonomiky": od OSN k ochraně oceánů
Velká část lidských činností, které mohou mít dopad na životní prostředí, se odehrává na moři (rybolov, námořní doprava, pobřežní turistika), v oceánech a na jejich pobřeží. To má samozřejmě velmi negativní dopad na životní prostředí, pokud nejsou občané a podniky vedeni k větší ohleduplnosti k vodě.
Freepik
Objevování "modré ekonomiky": od OSN k ochraně oceánů
"Modrá ekonomika" je klíčovým projektem evropské "zelené dohody", tj. řady opatření, jejichž cílem je zvýšit udržitelnost výroby energie a životního stylu občanů v celé Evropě a snížit škody na životním prostředí.
Freepik
Objevování "modré ekonomiky": od OSN k ochraně oceánů
Modrá ekonomika se zaměřuje nejen na snížení znečištění a dlouhodobě udržitelnější využívání moří, ale nabízí také obrovský potenciál pro hospodářský růst a zaměstnanost všech evropských občanů. Na kontinentu se jí věnuje již 4,5 milionu lidí a práce by mohlo být mnohem více.
Freepik
Objevování "modré ekonomiky": od OSN k ochraně oceánů
Ochrana životního prostředí oceánů, moří a mořských pobřežních zdrojů je totiž nedílnou součástí cílů udržitelného rozvoje (SDGs) Agendy OSN 2030. Jedná se o sedmnáct komunitních a společných cílů, které mají zlepšit život všech lidí z hlediska životního prostředí i ze sociálního hlediska. S cílem zvýšit povědomí veřejnosti o ochraně oceánů a udržitelném hospodaření s jejich zdroji vytvořila OSN také Světový den oceánů, který se každoročně koná 8. června.
Freepik
Objevování "modré ekonomiky": od OSN k ochraně oceánů
Země jsou připraveny investovat do udržitelné modré ekonomiky. Peníze, které budou vyčleněny, budou použity jednak na zlepšení oběhového hospodářství uplatňovaného v tomto odvětví a jednak na snahu snížit znečištění. Nové normy jsou zapotřebí například pro konstrukci rybářských zařízení, recyklaci lodí nebo demontáž plošin na fosilní paliva.
Freepik
Objevování "modré ekonomiky": od OSN k ochraně oceánů
Pokud jde o výrobu energie z obnovitelných zdrojů, k technologiím spojeným s mořem a oceány patří větrné elektrárny postavené na vodní hladině na moři a fotovoltaika s plovoucími solárními panely. Jedná se o technologie a odvětví, které vyžadují investice do výzkumu a vývoje technologií, aby se v rozumném časovém horizontu zlepšila jejich účinnost. Kromě toho je třeba vynaložit hodně peněz na odbornou přípravu: pro budoucí mladé pracovníky jsou zapotřebí jiné dovednosti a zároveň je třeba přizpůsobit dovednosti těch, kteří dosud pracují ve fosilním průmyslu.
Freepik
Objevování "modré ekonomiky": od OSN k ochraně oceánů
Dalším cílem "modré ekonomiky" je sponzorovat a podporovat opatření, která výrazně sníží znečištění oceánů plasty a mikroplasty. Opatření, jako je vylovení plastů z oceánů, nepovažují odborníci na znečištění a mořskou biologii z mnoha důvodů za dobrý nápad. Nejlepším způsobem, jak omezit tento druh znečištění, je proto snížit produkci plastů a odstranit problém u zdroje.
novinky o velkých hollywoodských hercích
29/05/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.