GRØNN

FN, hva er "blå økonomi": prosjektet for å øke bevisstheten om og ta vare på havet?

En stor del av de menneskelige aktivitetene som kan påvirke miljøet, foregår til sjøs (fiske, sjøtransport, kystturisme), i havene og ved kysten. Det er åpenbart at dette har en svært negativ innvirkning på miljøet hvis innbyggerne og bedriftene ikke læres opp til å ta mer hensyn til havområdene.

Den blå økonomien er et sentralt prosjekt i den europeiske "Green Deal", en rekke tiltak som skal gjøre energiproduksjonen og livsstilen til innbyggerne i Europa mer bærekraftig og mindre miljøskadelig.

Den blå økonomien fokuserer ikke bare på redusert forurensning og mer bærekraftig utnyttelse av havene på lang sikt, men har også et enormt potensial for økonomisk vekst og sysselsetting for alle europeiske borgere. Allerede er 4,5 millioner mennesker på kontinentet engasjert i den blå økonomien, og mye mer arbeid kan komme til.

Freepik
Oppdag den "blå økonomien": fra FN for å beskytte verdenshavene
En stor del av de menneskelige aktivitetene som kan påvirke miljøet, foregår til sjøs (fiske, sjøtransport, kystturisme), i havene og ved kysten. Det er åpenbart at dette har en svært negativ innvirkning på miljøet hvis ikke innbyggere og bedrifter læres opp til å ta mer hensyn til havområdene.
Freepik
Oppdag den "blå økonomien": fra FN for å beskytte verdenshavene
"Blue Economy" er et nøkkelprosjekt i den europeiske "Green Deal", dvs. en rekke tiltak som skal gjøre energiproduksjonen og livsstilen til innbyggerne i Europa mer bærekraftig og mindre miljøskadelig.
Freepik
Oppdag den "blå økonomien": fra FN for å beskytte verdenshavene
Den blå økonomien fokuserer ikke bare på å redusere forurensning og utnytte havene på en mer bærekraftig måte på lang sikt, men har også et enormt potensial for økonomisk vekst og flere arbeidsplasser for alle europeiske borgere. Allerede er 4,5 millioner mennesker på kontinentet engasjert i den blå økonomien, og mye mer arbeid kan komme til.
Freepik
Oppdag den "blå økonomien": fra FN for å beskytte verdenshavene
Miljøvern av hav og marine kystressurser er faktisk en integrert del av bærekraftsmålene i FNs 2030-agenda. Dette er sytten felles mål som skal gjøre livet bedre for alle, både miljømessig og sosialt. For å øke bevisstheten om beskyttelse av havene og bærekraftig forvaltning av havets ressurser har FN også opprettet Verdens havdag, som finner sted hvert år 8. juni.
Freepik
Oppdag den "blå økonomien": fra FN for å beskytte verdenshavene
Landene er klare til å investere i en bærekraftig "blå økonomi". Pengene som legges på bordet, skal på den ene siden brukes til å forbedre den sirkulære økonomien i sektoren og på den andre siden til å redusere forurensningen. Det er for eksempel behov for nye standarder for utforming av fiskeredskaper, resirkulering av skip og demontering av plattformer for fossilt brensel.
Freepik
Oppdag den "blå økonomien": fra FN for å beskytte verdenshavene
Når vi snakker om fornybar energiproduksjon, er teknologier knyttet til hav både havvind med kraftverk bygget på vannflater og solceller med flytende solcellepaneler. Dette er teknologier og sektorer som krever investeringer i forskning og teknologiutvikling for å bli mer effektive innen rimelig tid. I tillegg må det brukes mye penger på opplæring: Fremtidens unge arbeidstakere må få en annen kompetanse, samtidig som kompetansen til de som fortsatt jobber i fossilindustrien må tilpasses.
Freepik
Oppdag den "blå økonomien": fra FN for å beskytte verdenshavene
Et annet mål for den blå økonomien er å støtte og fremme tiltak som reduserer plast- og mikroplastforurensningen i havene betydelig. Ettertiltak, som å fiske plast ut av havene, anses av mange grunner ikke som en god idé av eksperter på forurensning og marinbiologi. Den beste måten å begrense denne typen forurensning på er derfor å redusere plastproduksjonen og eliminere problemet ved kilden.
Nyheter om de store Hollywood-skuespillerne
13/04/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.