INNENLANDSKE TIPS

Verdensdagen for forebygging av drukning: WHOs tips for å unngå drukningsulykker

25. juli i fjor var verdensdagen for forebygging av drukning, som ble proklamert av FNs generalforsamling i 2021 og feires hvert år over hele verden.

Denne dagen er "en anledning til å sette søkelyset på konsekvensene av drukning for familier og lokalsamfunn og til å tilby livreddende løsninger for å forebygge dette", minner WHO om.

I anledning denne viktige dagen har den samme organisasjonen utarbeidet en liste med praktiske tips for å unngå drukningsulykker i størst mulig grad.

Freepik
Verdens dag for forebygging av drukning
I forbindelse med Verdensdagen for forebygging av drukning 25. juli offentliggjorde WHO noen data om drukning de siste årene. Offisielle tall forteller at 236 000 mennesker dør av drukning hvert år, totalt rundt 2,5 millioner dødsfall det siste tiåret. Ulykkene skjer hovedsakelig i åpent hav, i elver, men også i bassenger som bare er noen få centimeter høye, skal ikke undervurderes. De hyppigste ofrene er barn mellom ett og fire år, etterfulgt av barn mellom fem og ni år.
Freepik
Flere WHO-data om drukningsulykker
Ifølge tall fra WHO har drukning en innvirkning på 75 prosent av dødsfallene under elveflommer, noe som også blir stadig mer vanlig på grunn av klimaendringene. FN legger til at drukning er blant de vanligste dødsårsakene blant barn, unge og unge voksne opp til 24 år. I store tall er drukning den tredje største årsaken til dødsfall som følge av utilsiktede skader på verdensbasis. Nitti prosent av dødsfallene skjer i de fattigste landene.
Freepik
WHOs råd
I anledning verdensdagen for forebygging av drukningsulykker har WHO utarbeidet en liste med seks forebyggende tiltak for å minimere risikoen for ulykker. Det første, grunnleggende tipset er å gi barna svømmeopplæring fra de er små, og generelt lære dem å svømme godt først i bassenget. Å kunne svømme godt er svært viktig for barn, mye viktigere enn å utstyre dem med flytevesker og redningsvester, da dette på ingen måte er livreddende tiltak.
Freepik
Hold alltid oppsyn med barna
Enten det er ved en dam, en elv, en strand eller et badekar, trenger barn alltid tilsyn av en voksen, slik at de umiddelbart kan reagere på eventuelle rop om hjelp. Dette burde være en selvfølge, men er tydeligvis ikke det for alle.
Di WHOhttp://www.who.int/about/licensing/emblem/en/ - Open Clip Arthttp://www.who.int/about/licensin
Fremme kurs i redning og gjenoppliving
WHO prøver også å få befolkningen til å delta i kurs i førstehjelp, sjøredning og gjenoppliving på stedet. Det har nemlig vist seg at overlevelsen etter drukning øker hvis det utføres hjerte-lunge-redning så snart personen tas opp av vannet.
Freepik
Redningsvester
En av de andre retningslinjene fra WHO er at du alltid skal bruke redningsvest, enten du befinner deg i motorbåt, seilbåt, kano eller jolle. Selv om du er svømmedyktig, kan de lave temperaturene enkelte steder føre til at musklene ikke fungerer og at du drukner. I tillegg er det veldig vanskelig å svømme med alle klærne på, eller i en alvorlig sjokktilstand. I motsetning til armputer er denne anordningen en ekte livredder.
Freepik
Sjekk værforholdene
Her snakker vi selvsagt ikke om bading, men først og fremst om båtturer. Det er svært viktig å følge med på de daglige værmeldingene fra de ulike havnekontorene, slik at du alltid er informert om eventuelle forstyrrelser i området. Når det gjelder båtturer, er det i tillegg viktig å kontrollere at alt sikkerhetsutstyr er på plass og i perfekt stand.
Freepik
Sikkerhetstiltakene identifisert av FN
Tiltakene som FN har identifisert for å forhindre drukning, spenner fra å installere barrierer til å tilby trygge steder borte fra vannet, for eksempel barnehager, for barn i førskolealder. Men også svømmeopplæring, opplæring i redning og gjenoppliving, fastsettelse og håndheving av regler for sikker navigering og bedre håndtering av flomrisiko. Kort sagt, veldig likt det WHO allerede har sagt.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.