DOMÁCÍ TIPY

Světový den prevence utonutí: tipy WHO, jak se vyhnout nehodám s utonutím

25. červenec byl Světovým dnem prevence utonutí, který byl vyhlášen rezolucí Valného shromáždění OSN v roce 2021 a každoročně se slaví po celém světě.

Tento den slouží "jako příležitost upozornit na dopady utonutí na rodiny a komunity a nabídnout život zachraňující řešení, jak jim předcházet," připomíná WHO.

Stejná organizace u příležitosti tohoto velmi významného dne vydala seznam s několika praktickými radami, jak nehodám s utonutím co nejvíce předcházet.

Freepik
Světový den prevence utonutí
U příležitosti Světového dne prevence utonutí, který připadá na 25. července, zveřejnila WHO některé údaje o utonulých v posledních letech. Oficiální čísla hovoří o 236 000 osobách, které každoročně zemřou na následky utonutí, což je celkem asi 2,5 milionu úmrtí za posledních deset let. K nehodám dochází především na otevřeném moři, v řekách, ale podceňovat by se neměly ani úrazy v bazénech vysokých jen několik centimetrů. Nejčastějšími oběťmi jsou děti ve věku od jednoho do čtyř let, následují děti ve věku od pěti do devíti let.
Freepik
Další údaje WHO o utonulých
Podle údajů WHO má utonutí 75procentní podíl na úmrtích při říčních záplavách, které jsou i v důsledku změny klimatu stále běžnější. OSN dodává, že utonutí patří mezi hlavní příčiny úmrtí dětí, mladých lidí a mladých dospělých obecně do 24 let. Utonutí je celosvětově třetí nejčastější příčinou úmrtí v důsledku neúmyslných zranění. K devadesáti procentům úmrtí dochází v nejchudších zemích.
Freepik
Doporučení WHO
U příležitosti výše uvedeného Světového dne prevence utonutí vydala WHO seznam šesti preventivních opatření, která mají minimalizovat riziko nehod. Prvním, základním tipem je přihlásit děti do výuky plavání od útlého věku a obecně je naučit nejprve dobře plavat v bazénu. Schopnost dobře plavat je pro děti velmi důležitá, mnohem důležitější než vybavit je plováky a záchrannými vestami, protože ty v žádném případě nejsou opatření k záchraně života.
Freepik
Vždy dohlížejte na děti
Ať už jsou děti u rybníka, řeky, na pláži nebo ve vaně, vždy potřebují dohled dospělého, který může okamžitě reagovat na volání o pomoc. To by mělo být zcela samozřejmé pravidlo, ale zřejmě pro každého není.
Di WHOhttp://www.who.int/about/licensing/emblem/en/ - Open Clip Arthttp://www.who.int/about/licensin
Podpora kurzů záchrany a resuscitace
WHO se také snaží podporovat účast obyvatelstva v kurzech první pomoci, záchrany na moři a resuscitace na místě. Bylo totiž prokázáno, že počet přežití po utonutí se zvýší, pokud je resuscitace prováděna ihned po vytažení osoby z vody.
Freepik
Záchranné vesty
Jedním z dalších pokynů WHO je vždy nosit záchrannou vestu, ať už jste na motorovém člunu, plachetnici, kánoi nebo člunu. I když umíte plavat, nízké teploty na některých místech mohou zabránit funkci vašich svalů, a proto se můžete utopit. Navíc plavání se vším oblečením nebo v silném šoku je opravdu obtížné. Záchranná vesta je na rozdíl od nafukovacích rukávků skutečnou záchranou.
Freepik
Zkontrolujte povětrnostní podmínky
Samozřejmě zde nemluvíme o koupání, ale především o výletech lodí. Je velmi důležité sledovat denní zprávy o počasí, které vydávají různé přístavní kanceláře, abyste byli vždy informováni o situaci v oblasti. Kromě toho, opět v případě výletů lodí, byste měli vždy zkontrolovat, zda jsou všechna bezpečnostní zařízení přítomna a v bezvadném stavu.
Freepik
Bezpečnostní opatření stanovená OSN
Opatření, která OSN určila k prevenci utonutí, sahají od instalace zábran až po zajištění bezpečných míst mimo vodu, jako jsou školky pro děti předškolního věku. Ale také výuka plavání, školení lidí v záchraně a resuscitaci, definování a prosazování pravidel bezpečné plavby a zlepšení řízení povodňových rizik. Stručně řečeno, velmi podobné tomu, co již uvedla WHO.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.