VITENSKAP

En Harvard-professor mener å ha funnet fragmenter av utenomjordisk teknologi.

Harvard-professor Avi Loeb hevder å ha funnet fragmenter av utenomjordisk teknologi i en meteor som falt ned i havet utenfor Papua Ny-Guinea i 2014.

Ifølge US Space Command stammer materialet som Loeb og hans forskere har studert, med 99,999 % sikkerhet fra et annet solsystem. En analyse av materialets sammensetning viste at det er sammensatt av ulike kuleformede  fragmenter og består av 84 % jern, 8 % silisium, 4 % magnesium og 2 % titan pluss sporstoffer.

Ifølge forskerne skulle dette materialet ha helt unike egenskaper.

Getty Images
Fragmenter av utenomjordisk teknologi funnet?
Harvard-professor Avi Loeb hevder å ha funnet fragmenter av utenomjordisk teknologi i en meteor som falt ned i havet utenfor Papua Ny-Guinea i 2014. Ifølge US Space Command vil materialet som Loeb og hans forskere har studert, med 99,999 % sikkerhet stamme fra et annet solsystem.
freepik (generic image)
Materialet som ble funnet
En analyse av materialets komposisjon viste at det er sammensatt av ulike kuler og består av 84 % jern, 8 % silisium, 4 % magnesium og 2 % titan pluss sporstoffer. Ifølge forskerne har dette materialet  helt unike egenskaper.
freepik (generic image)
Alle "anomalier
Ifølge Loeb hadde det som ble analysert, en hardere materialstyrke enn alle romsteiner som noensinne er sett til nå, og som NASA selv har katalogisert. Den var også mye raskere: 60 km i sekundet, dvs. 95 prosent raskere enn alle stjerner i nærheten av solen.
freepik (generic image)
Den utrolige hypotesen
Loeb mener også at det faktum at den var laget av sterkere materialer enn jernmeteoritter og at den beveget seg raskere, tyder på at det kan være et romskip fra en annen sivilisasjon eller en teknologisk innretning.
freepik (generic image)
Naturlig eller kunstig materiale?
Ifølge Loeb er det fortsatt for tidlig å trekke noen konklusjoner. Det man kan si, i hvert fall foreløpig, er at man bør prøve  å fastslå om materialet som er funnet, er naturlig eller kunstig. Hvis materialet er naturlig, kan det gi forskerne verdifull informasjon om hvilke typer materiale som finnes utenfor solsystemet vårt. Hvis materialet er kunstig, er det helt andre spørsmål som melder seg...
vin, øl, musserende viner, champagne
25/06/2024
Nyheter om de store Hollywood-skuespillerne
21/06/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.