GROEN

Europese gevaarlijke industrie: elke 1,4 seconde komt er een schadelijke stof vrij in de atmosfeer

Heel Europa is nu bedekt met extreem schadelijke chemicaliën die massaal worden geproduceerd door de bedrijven en industrieën van het continent, waarbij de hele toeleveringsketen wordt meegerekend. Elke 1,4 seconden ontwikkelt de wereldindustrie een nieuwe verbinding en elk jaar komen er 1000 nieuwe stoffen op de markt.

De Italiaanse Vereniging voor Endocrinologie (Sie), van het congres dat deze dagen in Rome plaatsvindt, heeft een oproep gedaan aan de Europese Commissie om de lijst met verboden schadelijke chemicaliën uit te breiden om schade voor toekomstige generaties te voorkomen.

Dit congres dringt aan op een omwenteling in de onmiddellijke lijst van stoffen om ernstigere gevolgen te voorkomen, vooral voor de meest kwetsbaren, zoals zwangere vrouwen en kinderen.

Freepik
Europa binnengevallen door chemicaliën
Heel Europa is nu bedekt met extreem schadelijke chemicaliën die massaal worden geproduceerd door de bedrijven en industrieën van het continent, waarbij de hele toeleveringsketen wordt meegerekend. Elke 1,4 seconden ontwikkelt de wereldindustrie een nieuwe verbinding en elk jaar komen er 1000 nieuwe stoffen op de markt.
Freepik
De Italiaanse vereniging voor endocrinologie (Sie).
De Italiaanse Vereniging voor Endocrinologie (Sie) heeft tijdens het congres dat deze dagen in Rome plaatsvindt, een oproep gedaan aan de Europese Commissie om de lijst met verboden schadelijke chemicaliën uit te breiden om schade voor toekomstige generaties te voorkomen.
Freepik
Een onmiddellijke revolutie
Dit congres dringt aan op een revolutie in de onmiddellijke lijst van stoffen om ernstigere gevolgen te voorkomen, vooral voor de meest kwetsbaren, zoals zwangere vrouwen en kinderen.
Freepik
Schattingen Eurostat
Alleen al in de Europese Unie wordt er jaarlijks meer dan 300 miljoen ton chemicaliën geproduceerd en worden er 200.000 verschillende soorten gebruikt. Omgerekend zijn dat ongeveer 12.000 stoffen die schadelijk worden geacht voor de gezondheid van mensen of voor het ecosysteem. Het meest verontrustend is dat deze stoffen aanwezig zijn in drie van de vier veelgebruikte producten, van luiers tot verf en schoonmaakmiddelen.
Freepik
Wat zijn de meeste van deze stoffen
De meeste chemische stoffen die door de industrie worden geproduceerd, kunnen worden geclassificeerd als hormoonontregelaars, d.w.z. verbindingen die de werking van het endocriene systeem en de hormoonbalans in het lichaam veranderen, met schadelijke gevolgen voor de gezondheid van iedereen, ongeacht leeftijd en geslacht, zoals aangeboren misvormingen, neurologische ontwikkelingsstoornissen of voortplantingsstoornissen, kanker, diabetes en obesitas.
Freepik
De schadelijkheid van deze stoffen en waar ze gevonden worden
Bisfenolen, ftalaten en perfluoralkylen (PFAS, de chemicaliën in kwestie) zijn te vinden in veel alledaagse voorwerpen zoals verpakkingen, plastic flessen en speelgoed. Maar er is niet alleen het verlies van mensen- en dierenlevens (op zich al een enorme kostenpost). Deze chemicaliën veroorzaken ook een vloedgolf aan economische kosten die worden gedragen door EU-burgers: volgens sommige schattingen is blootstelling aan deze stoffen verantwoordelijk voor ongeveer 157 miljard euro aan werkelijke gezondheidskosten en verloren inkomstenpotentieel.
Freepik
Het officiële verzoek
In de afgelopen 13 jaar zijn er zo'n 2000 stoffen verboden in de Europese Unie, maar dit is nog steeds niet genoeg. Er is zelfs een oproep gedaan aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula Von Der Leyen, om de Verordening 1907/2006 Reach, die gaat over de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen op het continent, tijdens deze zittingsperiode van het Europees Parlement en de Commissie bij te werken.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.