SCIENCE

Změna klimatu by v minulosti zmenšila velikost lidského mozku.

Není žádnou novinkou, že klima naší planety prochází obdobími zvyšování teploty a obdobími snižování chladu. V minulosti by tyto neustálé změny klimatu přispěly ke zmenšení lidského mozku.

Uvedl to ve své studii vědecký pracovník Přírodovědného muzea v Kalifornii Jeff Morgan Stibel, který analyzoval dostupné informace o klimatu a lidských ostatcích za období 50 000 let. Konkrétně zkoumal rozměry lebek a mozků 298 exemplářů rodu Homo. Poté se pokusil pochopit, jak se velikost těchto mozků měnila v průběhu posledních 50 000 let, a to i s ohledem na globální teplotu, vlhkost a srážky.

To, co ze studie vyplynulo, nechává člověka bez slov: Stibel totiž porovnal výsledky a uvědomil si, že když se klima oteplilo, průměrná velikost mozku se výrazně zmenšila ve srovnání s dobou, kdy bylo chladněji.

Freepik
Změna klimatu zmenšila velikost lidského mozku
To, co ze studie vyplynulo, člověku nedá spát: Stibel totiž porovnal výsledky a zjistil, že když se oteplilo, průměrná velikost mozku se výrazně zmenšila ve srovnání s chladnějším počasím.
Freepik
Provedená studie
Uvedl to ve své studii vědecký pracovník Přírodovědného muzea v Kalifornii Jeff Morgan Stibel, který analyzoval dostupné informace o klimatu a lidských ostatcích za období 50 000 let. Konkrétně zkoumal rozměry lebek a mozků 298 exemplářů rodu Homo. Poté se pokusil pochopit, jak se velikost těchto mozků měnila v průběhu posledních 50 000 let, a to s ohledem na globální teplotu, vlhkost a srážky.
Freepik
Co studie odhalila
To, co ze studie vyplynulo, člověku nedá spát: Stibel totiž porovnal výsledky a zjistil, že když se oteplilo, průměrná velikost mozku se výrazně zmenšila ve srovnání s chladnějším počasím.
Freepik
Důležitá studie i pro budoucnost
Vzhledem k tomu, že na rozdíl od minulosti jsou dnes klimatické změny způsobeny emisemi způsobenými člověkem, může být tato studie velmi užitečná i pro předpověď toho, jak se naše těla a mozky přizpůsobí průměrně vyšším teplotám než dříve. Stibel ve svém článku vysvětluje: "Vzhledem k nedávným trendům globálního oteplování je zásadní pochopit možný dopad klimatických změn na velikost lidského mozku a v konečném důsledku i na lidské chování.
Freepik
Náš mozek se neustále vyvíjí
Stibel dále tvrdí, že náš mozek se neustále vyvíjí a že je schopen měnit svou biologii i v relativně krátkých časových úsecích: "Nejdůležitější je pochopit, že lidský mozek se stále vyvíjí, zjistili jsme makroevoluční trendy ve velikosti mozku, které se objevily během pouhých 5-17 tisíc let. Období oteplování v holocénu vedlo u moderních lidí ke zmenšení velikosti mozku o více než 10 %. Pokud se globální teploty budou i nadále zvyšovat, může to znamenat další evoluční tlak na lidský mozek".
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.