GROEN

Klimaatrampen, V.N. stelt 2 miljoen slachtoffers vast in laatste 50 jaar

In de afgelopen dagen zijn de door de Wereld Meteorologische Organisatie, die deel uitmaakt van de Verenigde Naties, verzamelde gegevens over de directe gevolgen van de klimaatverandering in de afgelopen vijftig jaar, van 1970 tot 2021, vrijgegeven.

De verzamelde gegevens zijn werkelijk beangstigend, en spreken van meer dan 12.000 natuurrampen die specifiek te wijten zijn aan de klimaatverandering, met meer dan 2 miljoen vastgestelde slachtoffers en een economische schade die over de vijf decennia is berekend op 4300 miljard dollar.

Eilandstaten en ontwikkelingslanden worden het zwaarst getroffen, en het cijfer had nog hoger kunnen uitvallen als er geen hulp was geweest van vroegtijdige waarschuwingen, die nog steeds een groot deel van de wereldbevolking niet bereiken.

Freepik
Klimaatrampen, V.N. stelt 2 miljoen slachtoffers vast in laatste 50 jaar
In de afgelopen dagen zijn de door de Wereld Meteorologische Organisatie (Wmo), die deel uitmaakt van de Verenigde Naties (VN), verzamelde gegevens over de directe gevolgen van de klimaatverandering in de afgelopen 50 jaar, van 1970 tot 2021, vrijgegeven. De verzamelde gegevens zijn werkelijk beangstigend, en spreken van meer dan 12.000 natuurrampen die specifiek te wijten zijn aan de klimaatverandering, met meer dan 2 miljoen vastgestelde slachtoffers en een economische schade die over de vijf decennia is berekend op 4300 miljard dollar.
Freepik
Bijgewerkte gegevens voor de afgelopen twee jaar
De Wmo heeft eindelijk de 'Atlas van sterfte en economische schade door extreem weer, klimaat en water', die nog in 2021 was blijven steken, geactualiseerd. Die wordt dan gepresenteerd bij de opening van het vierjaarlijkse Wereld Meteorologisch Congres, dat ook meer handvatten moet bieden om rampen te bestrijden en te voorkomen en nog meer levens te redden.
Freepik
De gegevens voor 2020 en 2021
In deze update worden de geregistreerde slachtoffers voor 2020 en 2021 gemeld, in totaal 22.608, en zijn illustratief, zo meldt de Wmo, "voor een verdere daling van de sterfte ten opzichte van het jaargemiddelde van het voorgaande decennium. De economische schade daarentegen is toegenomen, waarvan het merendeel wordt toegeschreven aan de stormcategorie.
Freepik
De vroegtijdige waarschuwing
De afgelopen 50 jaar hebben nationale organisaties aanzienlijke inspanningen geleverd om natuurrampen als gevolg van de klimaatverandering te voorkomen. In dit verband is een systeem voor vroegtijdige waarschuwing ingevoerd, waardoor het aantal doden aanzienlijk is gedaald. Hoewel dit systeem nog niet voor alle landen beschikbaar is, streeft de VN ernaar het tegen 2027 wereldwijd in te voeren.
Freepik
Wat is vroegtijdige waarschuwing
Zoals de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) in detail uitlegt, is het vroegtijdig waarschuwingssysteem "een bewezen en doeltreffende maatregel voor klimaataanpassing die levens redt en minstens een tienvoudig rendement op de investering oplevert". Momenteel is het echter slechts beschikbaar voor de helft van de VN-landen. Bovendien is de dekking in kleine eilandstaten in ontwikkeling (met name in het Caribisch gebied) en in de zogenaamde minst ontwikkelde landen (de meeste in Afrika en Azië) zeer gering.
Freepik
Wat is WMO?
Het congres is het hoogste besluitvormingsorgaan van de WMO, waarin 191 landen en de hoogste vertegenwoordigers van VN-agentschappen, ontwikkelingsbanken, regeringen en nationale meteorologische en hydrologische diensten die verantwoordelijk zijn voor het uitbrengen van vroegtijdige waarschuwingen, zitting hebben.
Freepik
Bezorgdheid over stijgende temperatuur
In de afgelopen dagen kwam de WMO al naar voren met haar zorgen over de stijging van de wereldtemperatuur en het waarschijnlijk mislukken van de inspanningen van de wereld om de temperatuur binnen de perken te houden. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie is er namelijk een kans van 66% dat de temperatuur in de periode tussen 2023 en 2027 boven de 1,5°C uitkomt. En er is een kans van 98% dat ten minste één van de volgende vijf jaren, of de hele periode van vijf jaar, de warmste ooit zal zijn.
Dierlijke Curiositeiten
28/02/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.