GRØNN

Klimakatastrofer, FN bekrefter 2 millioner ofre de siste 50 årene

Verdens meteorologiske organisasjon (WMO), som er en del av FN, har de siste dagene offentliggjort data om de direkte effektene av klimaendringene de siste 50 årene, fra 1970 til 2021.

De innsamlede dataene er virkelig skremmende, og forteller om mer enn 12 000 naturkatastrofer som spesifikt skyldes klimaendringer, med mer enn 2 millioner registrerte ofre og en økonomisk skade som i løpet av de fem tiårene er beregnet til 4 300 milliarder dollar.

Øystater og utviklingsland er hardest rammet, og tallet kunne ha vært enda verre hvis det ikke hadde vært for tidlig varsling, som fortsatt ikke når frem en stor del av verdens befolkning.

Freepik
Klimakatastrofer, FN bekrefter 2 millioner ofre de siste 50 årene
Verdens meteorologiske organisasjon (Wmo), som er en del av De forente nasjoner (FN), har de siste dagene offentliggjort data om de direkte effektene av klimaendringene de siste 50 årene, fra 1970 til 2021. De innsamlede dataene er virkelig skremmende, og forteller om mer enn 12 000 naturkatastrofer som spesifikt skyldes klimaendringer, med mer enn 2 millioner registrerte ofre og en økonomisk skade som i løpet av de fem tiårene er beregnet til 4 300 milliarder dollar.
Freepik
Data oppdatert for de siste to årene
Verdens meteorologiske organisasjon (Wmo) har endelig oppdatert "Atlas of Mortality and Economic Losses due to Extreme Weather, Climate and Water Conditions", som fortsatt sto fast i 2021. Dette vil så bli presentert ved åpningen av den fireårige meteorologiske verdenskongressen, som også skal gi flere verktøy for å bekjempe og forebygge katastrofer og redde enda flere liv.
Freepik
Dataene for 2020 og 2021
I denne oppdateringen rapporteres tapstallene for 2020 og 2021, totalt 22 608, som ifølge Wmo illustrerer "en ytterligere nedgang i dødeligheten sammenlignet med det årlige gjennomsnittet for det foregående tiåret. De økonomiske tapene har derimot økt, og de fleste av disse kan tilskrives stormkategorien".
Freepik
Tidlig varsling
I løpet av de siste 50 årene har nasjonale organisasjoner gjort en betydelig innsats for å forebygge naturkatastrofer som følge av klimaendringer. I den forbindelse har man fått på plass et system for tidlig varsling, noe som har redusert antallet tap av menneskeliv betraktelig. Selv om dette systemet ennå ikke er tilgjengelig for alle land, har FN som mål å gjøre det globalt innen 2027.
Freepik
Hva er tidlig varsling?
Som Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) forklarer i detalj, er systemet for tidlig varsling "et velprøvd og effektivt klimatilpasningstiltak som redder liv og gir minst ti ganger avkastning på investeringen". For øyeblikket er det imidlertid bare tilgjengelig for halvparten av FN-landene. Dessuten er dekningen svært lav i små utviklingsøystater (særlig i Karibia) og i de såkalte minst utviklede landene (de fleste i Afrika og Asia).
Freepik
Hva er WMO?
Kongressen er det høyeste beslutningsorganet i WMO, som samler 191 land og de øverste representantene for FN-organisasjoner, utviklingsbanker, regjeringer og nasjonale meteorologiske og hydrologiske tjenester med ansvar for å varsle tidlig, noe som er en av de strategiske prioriteringene organisasjonen har som mål å godkjenne.
Freepik
Bekymringen for stigende temperaturer
Allerede i løpet av de siste dagene har Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) gått i bresjen og uttrykt sin bekymring for den globale temperaturøkningen, og for at verdens anstrengelser for å holde temperaturen nede sannsynligvis vil mislykkes. Ifølge Verdens meteorologiske organisasjon er det 66 % sjanse for at temperaturen vil overstige 1,5 °C i perioden 2023-2027. Og det er 98 % sjanse for at minst ett av de neste fem årene, eller hele femårsperioden, blir det varmeste som er registrert.
01/01/1970
01/01/1970
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.