VIHREÄ

Ilmastokatastrofit, YK todistaa 2 miljoonaa uhria viimeisten 50 vuoden aikana.

YK:n alaisen Maailman ilmatieteen järjestön keräämät tiedot ilmastonmuutoksen välittömistä vaikutuksista viimeisten 50 vuoden ajalta, vuodesta 1970 vuoteen 2021, on julkaistu viime päivinä.

Kerätyt tiedot ovat todella pelottavia, ja niissä puhutaan yli 12 000 luonnonkatastrofista, jotka johtuvat nimenomaan ilmastonmuutoksesta, yli 2 miljoonasta todetusta uhrista ja taloudellisista vahingoista, joiden on laskettu olevan viiden vuosikymmenen aikana 4300 miljardia dollaria.

Saarivaltiot ja kehitysmaat kärsivät eniten, ja luku olisi voinut olla vieläkin pahempi, ellei varhaisvaroituksista olisi ollut apua, sillä ne eivät vieläkään kata suurta osaa maailman väestöstä.

Freepik
Ilmastokatastrofit, YK todistaa 2 miljoonaa uhria viimeisten 50 vuoden aikana.
Viime päivinä julkaistiin Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) alaisen Maailman ilmatieteen järjestön (Wmo) keräämät tiedot ilmastonmuutoksen suorista vaikutuksista viimeisten 50 vuoden ajalta, vuodesta 1970 vuoteen 2021. Kerätyt tiedot ovat todella pelottavia, ja niissä puhutaan yli 12 000 luonnonkatastrofista, jotka johtuvat nimenomaan ilmastonmuutoksesta, yli 2 miljoonasta todennetusta uhrista ja taloudellisista vahingoista, joiden on laskettu viiden vuosikymmenen aikana olevan 4300 miljardia dollaria.
Freepik
Kahden viime vuoden tiedot
Maailman terveysjärjestö Wmo on vihdoin päivittänyt "Atlas of Mortality and Economic Losses due to Extreme Weather, Climate and Water Conditions" -julkaisun, joka oli edelleen jumissa vuonna 2021. Tämä esitellään sitten nelivuotisen Maailman meteorologisen kongressin avajaisissa, ja sen pitäisi myös tarjota lisää välineitä katastrofien torjuntaan ja ehkäisyyn sekä pelastaa vielä enemmän ihmishenkiä.
Freepik
Vuosien 2020 ja 2021 luvut
Tässä päivityksessä ilmoitetaan vuosille 2020 ja 2021 kirjatut kuolemantapaukset, jotka ovat yhteensä 22 608. Wmo toteaa, että "kuolleisuus on edelleen vähentynyt edellisen vuosikymmenen vuotuiseen keskiarvoon verrattuna". Taloudelliset menetykset ovat sen sijaan lisääntyneet, ja suurin osa niistä johtuu myrskyluokasta".
Freepik
Varhainen varoitus
Viimeisten 50 vuoden aikana kansalliset järjestöt ovat tehneet merkittäviä ponnisteluja ilmastonmuutoksesta johtuvien luonnonkatastrofien ehkäisemiseksi. Tältä osin on otettu käyttöön varhaisvaroitusjärjestelmä, joka on vähentänyt merkittävästi ihmishenkien menetyksiä. Vaikka tämä järjestelmä ei ole vielä kaikkien maiden käytettävissä, YK:n tavoitteena on tehdä siitä maailmanlaajuinen vuoteen 2027 mennessä.
Freepik
Mikä on ennakkovaroitus
Kuten Maailman ilmatieteen järjestö selittää yksityiskohtaisesti, varhaisvaroitusjärjestelmä on "todistetusti tehokas ilmastoon sopeutumistoimenpide, joka säästää ihmishenkiä ja tuottaa vähintään kymmenkertaisen tuoton investoinnille". Tällä hetkellä se on kuitenkin käytettävissä vain puolessa YK:n jäsenvaltioista. Lisäksi se kattaa hyvin vähän pieniä kehittyviä saarivaltioita (erityisesti Karibialla) ja niin sanottuja vähiten kehittyneitä maita (eniten Afrikassa ja Aasiassa).
Freepik
Mikä on Wmo
Kongressi on Maailman merentutkimusjärjestön korkein päätöksentekoelin, joka kokoaa yhteen 191 maata ja YK:n järjestöjen, kehityspankkien, hallitusten ja kansallisten meteorologisten ja hydrologisten palvelujen korkeimmat edustajat, jotka vastaavat varhaisvaroitusten antamisesta, joka on yksi järjestön strategisista painopisteistä.
Freepik
Huoli lämpötilan noususta
Maailman terveysjärjestö oli jo viime päivinä tuonut esiin huolensa maapallon lämpötilan noususta ja siitä, että maailman lämpötilan hillintäpyrkimykset todennäköisesti epäonnistuvat. Maailman ilmatieteen järjestön mukaan on nimittäin 66 prosentin todennäköisyys, että lämpötila ylittää 1,5 celsiusastetta vuosina 2023-2027. Lisäksi on 98 prosentin todennäköisyys, että ainakin yksi seuraavista viidestä vuodesta tai koko viisivuotiskausi on kaikkien aikojen kuumin.
01/01/1970
01/01/1970
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.