VITENSKAP

En ny teori om dannelsen av små planeter, ifølge en studie

Forskere ved University of Warwick (Storbritannia) har angivelig gjort en ny oppdagelse om dannelsen av små planeter.

Som det fremgår av universitetets nettsider, har forskerne studert miljøet der planetene ble til, dvs. områder av gass og støv som kretser rundt en sentral stjerne, og ut fra dette oppdaget de en ny metode for planetdannelse som ikke er beskrevet i tidligere forskning.

Arbeidet ble presentert i tidsskriftet "Monthly Notice of the Royal Astronomical Society".

freepik (generic image)
En teori kan forklare dannelsen av småplaneter
Forskere ved University of Warwick (Storbritannia) har angivelig gjort en ny oppdagelse om dannelsen av små planeter. Som det fremgår av universitetets hjemmeside, har forskerne studert planetenes opphavsmiljø, dvs. områder med gass og støv som kretser rundt en sentral stjerne, og ut fra dette oppdaget de en ny metode for planetdannelse som ennå ikke er beskrevet i tidligere forskning. Arbeidet ble presentert i tidsskriftet "Monthly Notice of the Royal Astronomical Society".
freepik (generic image)
Hva skjer inne i den protoplanetariske skiven?
Forskere ved University of Warwick har vist hvordan to store planeter i den protoplanetariske skiven (områdene av gass og støv som kretser rundt en sentral stjerne) potensielt kan gi opphav til en mindre planet, noe forskerne kaller "sandwichplanetdannelse".
freepik (generic image)
Små planeter vil bli generert av store planeter.
Forklaringen på dette er at  to opprinnelige store planeter vil begrense strømmen av støv innover, slik at mengden støv som samler seg mellom dem, blir mindre enn om det ikke fantes noen ytre planet. Hvis støvet til slutt samler seg og danner en planet, vil den sentrale planeten være mindre enn de to ytre planetene, omtrent som fyllet i et smørbrød.
freepik (generic image)
Eksemplet med Mars og Uranus
Selv om studien krever mer forskning på området, kan denne teorien ifølge forfatterne være en mulig forklaring på dannelsen av små planeter. For eksempel Mars og Uranus, som begge er omgitt av større planeter.
freepik (generic image)
Et første skritt mot nye oppdagelser
Professor Farzana Meru, Dorothy Hodgkin-stipendiat ved Institutt for fysikk ved University of Warwick, sier: "I løpet av det siste tiåret har observasjoner avslørt at det finnes ringer og hull i protoplanetariske skiver. Det er i hullene vi forventer at planetene befinner seg, og vi vet fra teoretisk arbeid at planeter fører til at det dannes støvringer rett utenfor dem. Hva som egentlig foregår i disse ringene, er et viktig spørsmål for astronomer over hele verden".
Nyheter om de store Hollywood-skuespillerne
12/06/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.