VITENSKAP

Hvorfor havene blir grønne, og hvorfor vi bør bry oss

En studie som nylig ble publisert i tidsskriftet Nature, og som er utført av et forskerteam fra MIT, National Oceanography Center, i samarbeid med NASA og andre institusjoner, har satt søkelyset på at havets farge er i ferd med å endre seg, og at klimaendringene har skylden for dette.

Endringen skal ha skjedd i løpet av de siste 20 årene, og fargen på havet har blitt grønnere i 56 % av tilfellene som har blitt oppdaget ved hjelp av satellittbilder.

Fargeendringen skal skyldes at den globale oppvarmingen fører til økt produksjon av plankton, som faktisk har fått en grønnere farge (årsaken til dette er foreløpig ukjent).

freepik (generic image)
Havfargestudien
En studie som nylig ble publisert i Nature, og som ble utført av et forskerteam fra MIT, National Oceanography Center, i samarbeid med NASA og andre institusjoner, har rettet oppmerksomheten mot det faktum at fargen på havet er i endring, og at klimaendringene har skylden.
freepik (generic image)
Stadig grønnere hav
Endringen har skjedd i løpet av de siste 20 årene, og havfargen har blitt grønnere i 56 % av tilfellene som ble oppdaget med satellittbilder.
freepik (generic image)
Global oppvarming
Det sies at fargeforandringen skyldes at den globale oppvarmingen fører til økt produksjon av plankton, som faktisk har fått en grønnere farge (og foreløpig vet man ikke hvorfor).
freepik (generic image)
Forskernes håp
Håpet til forskerne er at denne forskningen vil øke bevisstheten om videre arbeid som kan undersøke årsakene til og effektene av alle disse endringene.
freepik (generic image)
Forutsigelsene kom flere år tidligere
Ifølge Stephanie Dutkiewicz er det ikke overraskende, men skremmende å se det som skjer. Spesielt for henne, som i årevis har fulgt simuleringer som har forutsagt alt det som skjer i dag.
vin, øl, musserende viner, champagne
25/06/2024
Nyheter om de store Hollywood-skuespillerne
21/06/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.