WETENSCHAP

Logisch, existentieel, linguïstisch: er is niet slechts één type intelligentie...

Het gebeurt vaak, vooral tijdens de adolescentie, dat je je realiseert dat je meer aanleg hebt voor talen dan voor wiskunde, of omgekeerd. Of dat iemands mentale processen verschillen van die van een vriend of klasgenoot. Dit hangt niet alleen af van persoonlijke interesses, maar ook van de manier waarop onze hersenen werken.

De manier waarop we informatie verwerken verschilt namelijk van persoon tot persoon, maar we kunnen ze in een paar vooraf bepaalde categorieën indelen. Sommigen hebben meer aanleg voor creatief werk, anderen voor relaties met andere mensen, en weer anderen kunnen muziek horen en begrijpen op een manier die anderen niet kunnen.

Volgens een onderzoek dat de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner sinds de jaren tachtig heeft verricht, bestaan er maar liefst negen verschillende soorten intelligentie, waaraan een tiende wordt toegevoegd. Deze intelligenties zouden theoretisch ook gekoppeld kunnen worden aan bepaalde soorten banen.

freepik
Logisch, existentieel, linguïstisch: er is niet maar één type intelligentie...
Het gebeurt vaak, vooral tijdens de adolescentie, dat je je realiseert dat je meer aanleg hebt voor talen dan voor wiskunde, of omgekeerd. Of dat iemands mentale processen verschillen van die van een vriend of klasgenoot. Dit hangt niet alleen af van persoonlijke interesses, maar ook van de manier waarop onze hersenen werken. De manier waarop we informatie verwerken verschilt namelijk van persoon tot persoon, maar kan worden gegroepeerd in een paar vooraf gedefinieerde categorieën. Sommigen hebben meer aanleg voor creatief werk, anderen voor relaties met andere mensen, en weer anderen kunnen muziek horen en begrijpen op een manier die anderen niet kunnen. Volgens een onderzoek dat de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner sinds de jaren tachtig heeft verricht, bestaan er maar liefst negen verschillende soorten intelligentie, waaraan een tiende wordt toegevoegd. Deze intelligenties zouden theoretisch ook gekoppeld kunnen worden aan bepaalde soorten banen.
Freepik
Naturalistische intelligentie
Dit is het vermogen om relaties tussen natuurlijke objecten te herkennen, maar ook om zich omgevingen en experimenten voor te stellen die de natuur als onderwerp hebben. Meestal is de geest voorbestemd voor beroepen als bioloog, geoloog, landbouwer of boer.
Freepik
Existentiële/theoretische intelligentie
Deze intelligentie resulteert in een groot vermogen tot introspectie, en zowel tot redeneren over zichzelf als over de omringende wereld, in een poging antwoorden te vinden op de grote vragen van het leven. Natuurkundigen en filosofen bezitten meestal dit type geest.
Freepik
Intrapersoonlijke intelligentie
Deze intelligentie resulteert in een hoge mate van introspectie, en in het algemeen een goed vermogen om iemands emoties op anderen over te brengen. Acteurs, ondernemers of schrijvers hebben meestal dit type intelligentie.
Freepik
Lichaamsintelligentie/kinetiek
Zoals de naam al aangeeft, bepaalt dit type intelligentie een grote capaciteit en beheersing van lichamelijke bewegingen, inclusief non-verbale communicatie. Atleten zijn de beste uitdrukking van dit type hersenen.
Freepik
Interpersoonlijke intelligentie
Politici en zakenmensen zijn meestal meesters in dit soort intelligentie, waardoor ze veel gemakkelijker dan anderen in contact komen met andere mensen, hun gevoelens en emoties meteen herkennen en ook meteen begrijpen hoe ze zich tot hen moeten verhouden.
Freepik
Muzikale intelligentie
Deze intelligentie maakt iemand van nature in staat geluiden en ritmes te herkennen. Zo zijn degenen die het absolute oor bezitten meestal bewaarders van dit type geest. Zangers, componisten en instrumentalisten hebben in de meeste gevallen van nature dit vermogen, of besteden tenminste een groot deel van hun leven aan het trainen van dit type talent.
Freepik
Taalkundige/verbale intelligentie
Deze intelligentie leidt tot een grotere eenvoud, bijvoorbeeld bij het leren van talen. De voorkeur van deze mensen gaat uit naar schrijven en spreken, wat zij heel natuurlijk vinden. Tot de meest geschikte banen voor dit type intelligentie behoren dichter, schrijver, journalist, advocaat en ook leraar.
Freepik
Logische/wiskundige intelligentie
Deze intelligentie beloont logica. Personen die dit type vermogen ontwikkelen zijn dus in staat voor de hand liggende verbanden en logische verbanden tussen problemen te vinden, en neigen naar de studie van wiskunde en natuurkunde. Wetenschappers, ingenieurs en computerwetenschappers maken meestal gebruik van deze bijzondere vorm van intelligentie.
Freepik
Visuele/ruimtelijke intelligentie
Dit vermogen is zeer interessant, en maakt het mogelijk om veel gemakkelijker en bijna automatisch te redeneren en ruimte en dimensies te zien. Ook het weergeven van voorwerpen in een fysieke ruimte en het tekenen en lezen van kaarten zal dus geen probleem zijn. Schilder, ontwerper en architect zijn gewoonlijk enkele van de beroepen waarvoor deze intelligentie het meest nuttig is.
wijn, bier, mousserende wijn, champagne
25/06/2024
nieuws van de grote hollywood acteurs
21/06/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.