VITENSKAP

Logisk, eksistensiell, språklig: Det finnes ikke bare én type intelligens.

Det hender ofte, særlig i ungdomsårene, at man innser at man er mer begavet i språk enn i matematikk, eller omvendt. Eller at man har andre mentale prosesser enn en venn eller klassekamerat. Dette avhenger ikke bare av personlige interesser, men også av hvordan hjernen vår fungerer.

Måten vi behandler informasjon på, varierer faktisk fra person til person, men kan grupperes i noen forhåndsdefinerte kategorier. Noen er mer disponert for kreativt arbeid, andre for relasjoner med andre mennesker, og atter andre kan høre og forstå musikk på en måte som andre ikke kan.

Ifølge en studie utført siden 1980-tallet av den amerikanske psykologen Howard Gardner, har vi så mange som ni forskjellige typer intelligens, og den tiende er i ferd med å bli lagt til. Disse intelligensene kan i teorien også knyttes til bestemte typer jobber.

freepik
Logisk, eksistensiell, språklig: Det finnes ikke bare én type intelligens.
Det hender ofte, særlig i ungdomsårene, at man innser at man er mer begavet i språk enn i matematikk, eller omvendt. Eller at man har andre mentale prosesser enn en venn eller klassekamerat. Dette avhenger ikke bare av personlige interesser, men også av hvordan hjernen fungerer.  Måten vi behandler informasjon på, varierer faktisk fra person til person, men kan grupperes i noen forhåndsdefinerte kategorier. Noen er mer disponert for kreativt arbeid, andre for relasjoner med andre mennesker, og atter andre kan høre og forstå musikk på en måte som andre ikke kan. Ifølge en studie utført siden 1980-tallet av den amerikanske psykologen Howard Gardner, har vi så mange som ni forskjellige typer intelligens, og den tiende er i ferd med å bli lagt til. Disse intelligensene kan i teorien også knyttes til bestemte typer jobber.
Freepik
Naturalistisk intelligens
Det er evnen til å identifisere sammenhenger mellom naturlige objekter, men også til å forestille seg miljøer og eksperimenter som har naturen som tema. Vanligvis er personer med disse egenskapene disponert for jobber som biolog, geolog, oppdretter eller bonde.
Freepik
Eksistensiell/teoretisk intelligens
Denne intelligensen resulterer i en stor evne til introspeksjon, og til å resonnere både om seg selv og omstendighetene, og til å prøve å finne svar på livets store spørsmål. Fysikere og filosofer har vanligvis disse egenskapene.
Freepik
Intrapersonlig intelligens 
Denne intelligensen resulterer i en høy grad av introspeksjon, og generelt en god evne til å formidle sine følelser til andre. Skuespillere, entreprenører eller forfattere har vanligvis denne typen intelligens.
Freepik
Kroppens intelligens/kinetikk
Som navnet antyder, defineres denne typen intelligens av en stor kapasitet og mestring av kroppslige bevegelser, inkludert ikke-verbal kommunikasjon. Idrettsutøvere er det beste eksempelet for denne typen mentalitet.
Freepik
Mellommenneskelig intelligens
Politikere og butikkeiere er vanligvis mestere i denne typen intelligens, noe som gjør det mye lettere for dem enn for andre å komme i kontakt med andre mennesker. De gjenkjenner andres følelser og emosjoner med en gang, og forstår også umiddelbart hvordan de skal forholde seg til dem.
Freepik
Musikalsk intelligens
Denne intelligensen gjør en naturlig i stand til å gjenkjenne lyder og rytmer. For eksempel er de som har absolutte gehør vanligvis bærere av denne typen mentalitet. Sangere, komponister og instrumentalister har i de fleste tilfeller denne evnen fra naturens side, eller bruker i det minste en stor del av livet på å trene opp denne typen talent.
Freepik
Språklig/verbal intelligens
Denne intelligensen resulterer i større enkelhet, for eksempel når det gjelder språklæring. Den foretrukne uttrykksformen for disse menneskene er å skrive og snakke, noe de finner veldig naturlig. Blant de mest passende jobbene for denne typen intelligens er poet, forfatter, journalist, advokat, men også lærer.
Freepik
Logisk/matematisk intelligens
Denne intelligensen belønner logikk. Dermed er personer som utvikler denne typen evner i stand til å finne åpenbare sammenhenger og logiske forbindelser mellom problemer, i tillegg til at de er tilbøyelige til å studere matematikk og fysikk. Forskere, ingeniører og dataforskere benytter seg vanligvis av denne spesielle formen for intelligens.
Freepik
Visuell/romlig intelligens
Denne evnen er veldig interessant, og gjør det mulig å resonnere og se rom og dimensjoner mye lettere og nesten automatisk. Dermed vil det heller ikke være noe problem å representere objekter i et fysisk rom, i tillegg til å tegne og lese kart. Maler, designer og arkitekt er vanligvis noen av jobbene der denne intelligensen er mest nyttig.
vin, øl, musserende viner, champagne
25/06/2024
Nyheter om de store Hollywood-skuespillerne
21/06/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.