UMĚNÍ A KULTURA

Pompeje, objevy pokračují: objeveny fresky a tři další kostry

Na archeologickém nalezišti v Pompejích, městě nedaleko Neapole, které v roce 79 n. l. zničil mohutný výbuch Vesuvu, pokračují neúnavné práce. Vědci objevili kostry dalších tří obětí a četné fresky.

Předpokládá se, že nalezená těla patří dvěma dospělým a jednomu dítěti ve věku asi tří až čtyř let, kteří podle hypotézy archeologů hledali úkryt v pekárně, aby unikli okolní zkáze.

Při archeologických vykopávkách byly rovněž odhaleny dvě fresky s mytologickými výjevy v blízkosti atria, konkrétně Apollón a Dafné na jedné a Poseidón a Amimón na druhé.

ANSA
Objeveny kostry tří obětí erupce v Pompejích
Na archeologickém nalezišti v Pompejích, městě nedaleko Neapole, které v roce 79 n. l. zničil mohutný výbuch Vesuvu, pokračují neúnavné práce. Vědci objevili kostry dalších tří obětí a četné nové fresky.
ANSA
Objeveny kostry tří obětí erupce v Pompejích
Předpokládá se, že nalezená těla patří dvěma dospělým a jednomu dítěti ve věku asi tří až čtyř let, kteří se podle domněnek archeologů ukryli v pekárně, aby unikli okolní zkáze.
ANSA
Objeveny kostry tří obětí erupce v Pompejích
Pozůstatky těchto obětí se znovu objevily díky novým vykopávkám, které začaly v únoru v takzvaných 'Regio IX' v Pompejích, tedy v jedné z devíti čtvrtí, na které je areál Pompejí rozdělen. Vykopávky se týkaly plochy o rozloze přibližně 3200 metrů čtverečních, tedy téměř celého městského bloku starověkého města, které v roce 79 n. l. pohřbil Vesuv.
ANSA
Objeveny kostry tří obětí erupce v Pompejích
Kostry byly nalezeny v oblasti, která již byla vykopána a kde zůstalo pouze 40 cm neporušené půdy. Ty byly umístěny v přímém kontaktu s podlahou a vykazovaly vedle důkazů velkých posmrtných úpravách také velké množství perimortálních traumat způsobených zřícením stropu nad nimi, jehož úlomky byly smíšeny s bílými pemzovými lapilli, které charakterizovaly raná stadia pliniánské erupce v Pompejích roku 79 n. l. V roce 79 n. l. byly v Pompejích nalezeny také úlomky pemzových lapilli.
ANSA
Objeveny kostry tří obětí erupce v Pompejích
V atriu místa, kde byly nalezeny, v místnosti s přilehlou pecí, byly nalezeny také dvě kóje, v nichž se dochovaly fresky s výjevy z mýtu: v první Poseidon a Amimon, ve druhé Apollón a Dafné.
ANSA
Objeveny kostry tří obětí erupce v Pompejích
Dvě ze tří nalezených koster již byly odeslány do příslušných laboratoří k analýze, zatímco pouze jedna byla prozatím ponechána na místě. Nedaleko pozůstatků obětí erupce našli archeologové pec, která podle studií mohla obsahovat 40 až 50 bochníků chleba. Nedaleko této oblasti byla zaznamenána absence mlýnského kamene na obilí, který se nikde nenachází: hypotéza vědců je, že tento mlýnský kámen byl odvezen v 19. století, kdy byla oblast zkoumána pro bourbonské vykopávky.
ANSA
Objeveny kostry tří obětí erupce v Pompejích
Množství nálezů, které v Pompejích stále čekají na své objevení, je obrovské. Stačí říci, že v průběhu staletí bylo v téže oblasti provedeno tolik výzkumů a pokaždé byly objevené nové věci. Badatelé jsou schopni objevovat nové věci o životě obyvatel Kampánie v prvních letech po Kristově smrti a také další a další údaje o oněch strašlivých dnech, které zničily celou populaci.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.