VITENSKAP

Hvorfor vi har tilbakevendende drømmer og hva betyr de

Ifølge forsker Deidre Barrett, professor i psykologi ved psykiatrisk avdeling ved Harvard Medical School, er de vanligste tilbakevendende drømmene negative og kan kreve en del arbeid å komme over.

Det er nok å ha den samme drømmen to eller flere ganger for at den skal regnes som gjentagende, og gjentagelsen kan også ligge langt tilbake i tid.

Tilbakevendende drømmer kan være relatert til situasjoner som i det virkelige liv skaper bekymring, nervøsitet eller traumatiske hendelser. Ofte kan de imidlertid også være knyttet til andre situasjoner. (Kilde: cnn.com)

freepik
Tilbakevendende drømmer har negativt innhold
Ifølge forskeren Deidre Barrett, som er professor i psykologi ved psykiatrisk avdeling ved Harvard Medical School, er de vanligste tilbakevendende drømmene negative og kan kreve mye arbeid å overvinne. (Kilde: cnn.com)
freepik
Når en drøm anses som tilbakevendende
Det er nok å ha den samme drømmen to eller flere ganger for at den skal regnes som gjentagende, og gjentagelsen kan også ligge langt tilbake i tid. Tilbakevendende drømmer kan være knyttet til situasjoner som i det virkelige liv skaper bekymring, nervøsitet eller traumatiske hendelser. Ofte kan de imidlertid også være knyttet til andre situasjoner.
freepik
Forstå årsaken bak tilbakevendende drømmer
Mens noen tilbakevendende drømmer kan være enkle å tolke, kan det for andre være mer komplisert, og det er her det er behov for en grundigere analyse. De vanligste temaene i tilbakevendende drømmer er også angstgenererende situasjoner som uforberedthet, følelse av utilstrekkelighet og frykt. Personer som lider av posttraumatisk stress, for eksempel, har ofte en tendens til å ha tilbakevendende, angstskapende drømmer.
freepik
Gjentagende drømmer kan skyldes en fysisk forstyrrelse
De som har tilbakevendende drømmer av en bestemt type, kan også ha fysiske plager. Det gjelder for eksempel personer med søvnapné, som ofte drømmer at de kveles eller drukner. Utover behandling av den aktuelle sykdommen kan en måte å forsøke å unngå tilbakevendende drømmer på være å skrive ned sine bekymringer i en dagbok før man legger seg.
freepik
Adferd som helst bør unngås
Visse former for feilaktig atferd kan påvirke hyppigheten av tilbakevendende drømmer. Det kan for eksempel være inntak av koffein før leggetid, inntak av alkohol, sen jobbing eller generelt lite søvn.
Nyheter om de store Hollywood-skuespillerne
12/06/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.