GRØNN

FN og WWF i opprør: 430 millioner tonn plast produsert hvert år

Den 5. juni 2023 ble Verdens miljøverndag markert, en merkedag som ble innstiftet av FN allerede i 1972. Årets tema var å finne løsninger på krisen med plastforurensning, der 99 % består av kjemikalier fra forurensende og ikke-fornybare kilder.

I rapporten "Plastic: From Nature to People. It's time to act", siterer ikke bare data, men etterlyser også raske og presise løsninger for å redusere plastforurensningen, særlig engangsplast og industriplast.

Turismen er en av de største bidragsyterne til plastforurensning, men det er utvilsomt ikke den eneste årsaken. Det som er sikkert, er at vi for hvert år som går, presses lenger og lenger mot et punkt der det ikke finnes noen vei tilbake.

Freepik
Plast er en nødsituasjon: data fra FN og WWF
Den 5. juni 2023 ble Verdens miljøverndag markert, en merkedag som ble innstiftet av FN allerede i 1972. Årets tema var å finne løsninger på krisen med plastforurensning, der  99 % består av kjemikalier fra forurensende og ikke-fornybare kilder. I rapporten "Plastic: From Nature to People. It's time to act", siterer  ikke bare data, men etterlyser også raske og presise løsninger for å redusere plastforurensningen, særlig av engangsplast og industriplast. Turisme er en av de største bidragsyterne til plastforurensning, men det er utvilsomt ikke den eneste årsaken. Det som er sikkert, er at vi for hvert år som går, presses lenger og lenger mot et punkt der det ikke finnes noen vei tilbake.
Freepik
WWF-rapporten
I anledning Verdens miljøverndag publiserte WWF en rapport med virkelig alarmerende tall. Nærmere bestemt er det snakk om 22 millioner tonn plastavfall som havner i havet hvert år, og like mye dumpes på land i samme tidsrom, hovedsakelig i form av engangsplast.
Freepik
Turisme en viktig årsak til plastforurensning
FNs miljøprogram omtaler turisme som en av hovedårsakene til den massive plastforurensningen på jorden. Tallene tyder på at åtte av ti turister besøker kystområder, noe som bidrar til at åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. I rapporten nevnes enkelte produkter som spesielt skadelige for miljøet, for eksempel gavepakker med engangssjampoflasker, tannbørster og kammer av plast som hotellene tilbyr gjestene.
Freepik
Risikoen er at disse dataene vil forverres
FN snakker om en økende trend knyttet til turisme og forurensningen den fører med seg. Faktisk ser det ut til at antallet internasjonale turister mellom 1980 og 2019 har økt fra 177 millioner til nesten 1,5 milliarder (årlig). Sektoren er dessuten i ferd med å komme tilbake til nivået før pandemien, og dobbelt så mange har reist så langt i 2023 sammenlignet med samme periode i fjor.
Freepik
Behov for å gjøre sektoren sirkulær
Både "United Nations Programme" og "World Travel & Tourism Council" understreker viktigheten av å koordinere tiltak, retningslinjer, infrastrukturer og modeller på internasjonalt nivå for å gjøre reiselivssektoren til et sirkulært miljø som ikke skaper avfall og gjenbruker de ressursene som er tilgjengelige.
Freepik
Litt data om plastavfall
Ifølge disse rapportene produseres det 430 millioner tonn plast hvert år, hvorav to tredjedeler er kortlivede produkter som raskt blir til avfall. Totalt sett består 99 % av den produserte plasten av kjemikalier fra forurensende og ikke-fornybare kilder.
Freepik
Syklusen av plastforurensning
I løpet av de siste 50 årene har avfall og forurensning fra plast økt mer enn 50 ganger, ifølge FN. I tillegg er det nyttig å vite at plast aldri blir fullstendig ødelagt, men brytes ned til partikler som havner i miljøet, og enda viktigere, som fisk og husdyr får i seg, før de blir konsumert av mennesker gjennom mat og vann fra springen.
Freepik
Den globale plastavtalen
For noen dager siden møttes "Intergovernmental Negotiating Committee" (INC-2) i Paris for å utarbeide en global plastkonvensjon. Målet er, som navnet antyder, å eliminere all plastforurensning i verden.
Freepik
WWFs appell (pt. 1)
WWF har selv, på sin offisielle nettside, kommet med en appell til verden de siste dagene: "WWF appellerer til regjeringer om å støtte globale forbud og utfasing av "høyrisiko- og unødvendige" engangsprodukter av plast, som bestikk, elektroniske sigaretter og mikroplast i kosmetikk samt strengere kontroll med håndtering av plastprodukter ved slutten av levetiden, som stimulerer og effektiviserer gjenbruk, innsamling og resirkulering".
Freepik
WWFs appell (pt. 2)
Eva Alessi, leder for bærekraft i WWF Italia: "Mange land har allerede iverksatt konkrete tiltak for å eliminere plastlekkasje i miljøet, redusere bruken av plast og forbedre resirkuleringen, fra forbud mot engangsplast som poser og sugerør til mikroplast i kosmetikk. Men vi vet at dette ikke er nok. Det er behov for en koordinert tilnærming, styrt av globalt vedtatte regler som kan utgjøre en forskjell i stor skala og gi alle land og selskaper samme spilleregler. Vi er i 2023. Det er ingen grunn til å ha mange unødvendige og skadelige engangsplastprodukter i omløp globalt når vi vet at de forårsaker så mange miljøbelastninger, forurenser vannveier, kveler havene og kommer inn i vår egen næringskjede. Kunnskap og forskning i bransjen kan gi oss mer bærekraftige løsninger. Vi trenger reguleringer og insentiver for å støtte denne overgangen ved å stimulere til innovasjon og fremme sirkulære kretsløp.
vin, øl, musserende viner, champagne
19/04/2024
Nyheter om de store Hollywood-skuespillerne
19/04/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.