UMĚNÍ A KULTURA

Nejrozšířenější světová náboženství

Posuzovat, která jsou hlavní náboženství, tj. hlavní světová náboženství, lze různými metodami; v mnoha případech výroky o relativní důležitosti náboženství odrážejí určitý úhel pohledu (mnoho stoupenců určitého náboženství považuje svou víru za vlivnější nebo rozšířenější, než ve skutečnosti je). V tomto příspěvku jsou použity dvě metody: počet stoupenců a definice používaná odborníky na náboženství.

Vztahy mezi nimi naleznete v heslech o náboženském pluralismu a mezináboženském dialogu.

Počet stoupenců jednotlivých náboženství je vypočítán kombinací sčítání lidu a průzkumů v zemích, kde není v oficiálních sčítáních lidu uvedena klasifikace náboženství; výsledky se mohou značně lišit v závislosti na způsobu kladení otázek v průzkumu a na zvoleném reprezentativním vzorku. Neformální a neorganizovaná náboženství se analyzují nejobtížněji.

Freepik
Nejrozšířenější světová náboženství
Posuzovat, která jsou hlavní náboženství, tj. hlavní světová náboženství, lze různými metodami; v mnoha případech výroky o relativní důležitosti náboženství odrážejí určitý úhel pohledu (mnoho stoupenců určitého náboženství považuje svou víru za vlivnější nebo rozšířenější, než ve skutečnosti je). V tomto příspěvku jsou použity dvě metody: počet stoupenců a definice používaná vědci zabývajícími se náboženstvími. Zdroj: Wikipedia
Di Wilfredor - Opera propria, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29307330
Buddhismus
500 milionů stoupenců. Buddhismus je jedním z nejstarších a nejrozšířenějších náboženství na světě. Vychází z učení indického potulného askety Siddhārtha Gautama, a bývá shrnuto do učení založeného na čtyřech ušlechtilých pravdách. Zdroj: ČTK: Wikipedia
Di Xue Siyang - Panoramio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40684529
Tradiční čínské náboženství
754 milionů stoupenců. tradiční čínské náboženství, čínské lidové náboženství nebo prostě čínské náboženství je etnické náboženství Číňanů Han. Jako původní a spontánní spiritualita nemá v lidové tradici žádné objektivní pojmenování, ale v intelektuálních kruzích se od prvních staletí různě studovalo jako Shendao, ve 20. a 21. století pak pod názvy jako čínský univerzalismus, šenismus a šen-sianismus. Pramen: Wikipedia
Di Pjottermans di Wikipedia in inglese, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9
Hinduismus
1,2 miliardy věřících. Hinduismus tradičně označovaný jako Sanātanadharma, je náboženství, respektive soubor náboženských představ, které patří mezi nejrozšířenější na světě a mezi náboženství s nejstarším původem. Zdroj: Wikipedia
Freepik
Islám
1,9 miliardy vyznavačů. Islám je univerzální abrahámovské monoteistické náboženství, které se projevilo na Arabském poloostrově v Mekce v 7. století. Mohamed je muslimy považován za posledního zákonodárného proroka, "pečeť proroků", kterého Alláh poslal na svět, aby definitivně potvrdil zjevení, jež bylo poprvé oznámeno Adamovi, prvnímu člověku a prvnímu prorokovi. Zdroj: Wikipedia
Di Al Jazeera English - Al-Haram mosque, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cur
Křesťanství
Nejrozšířenější náboženskou tradicí na světě je křesťanství s 2,4 miliardy stoupenců. Křesťanství je náboženství monoteistického charakteru, které vzniklo v 1. století z judaismu a vychází ze zjevení, tj. příchodu a kázání, obsaženého v evangeliích, Ježíše z Nazareta. Ježíš je chápán jako syn Boha Izraele, a tedy sám Bůh, vtělený, mrtvý a vzkříšený pro spásu lidstva, tj. zaslíbený Mesiáš, Kristus. Zdroj: Wikipedia
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.