ZELENÁ

Znečištění vody: do roku 2100 bude postiženo více než 5 miliard lidí

"Války budoucnosti se budou vést o zásoby vody." Tuto větu slýcháme v době sucha poměrně často, což kromě znečištění způsobeného člověkem dokládá i klesající množství sladké vody, které je ve světě k dispozici, a to i v důsledku tání ledovců. Nizozemská studie nyní vysvětluje, že do roku 2100 by znečištění povrchových vod mohlo postihnout přibližně 5,5 miliardy lidí.

Odborníci také předpovídají mnohem horší kvalitu vody, která bude k dispozici neznečištěná, což vykresluje obraz, který rozhodně nemůže nechat vlády a občany klidnými.

Freepik
Voda bude dalším světovým problémem
"Války budoucnosti se budou vést o zásoby vody." Tuto větu slýcháme v době sucha poměrně často a úbytek dostupné sladké vody ve světě, mimo jiné i v důsledku tání ledovců, je toho důkazem, kromě znečištění způsobeného člověkem.
Freepik
5,5 miliardy lidí bude vystaveno znečištění vody
Nizozemská studie nyní vysvětluje, že v závislosti na klimatickém a/nebo socioekonomickém scénáři a typu znečištění může být za 80 let znečištěním povrchových vod postiženo přibližně 5,5 miliardy lidí.
Freepik
Studie
Modelovou studii provedla univerzita v nizozemském Utrechtu a následně ji zveřejnila ve vědeckém časopise Nature Water.
Freepik
Jak byla studie provedena
Nizozemská univerzita použila podle AGI "model kvality povrchových vod s vysokým rozlišením k simulaci teploty vody a ukazatelů slanosti a organického a patogenního znečištění v období od roku 2005 do roku 2100 podle řady společných socioekonomických cest a reprezentativních koncentrací".
Freepik
Odhady výzkumníků
Vědci odhadují, že procento lidí na světě, kteří budou do konce tohoto století vystaveni znečištění slanou, organickou a patogenní vodou, se bude pohybovat mezi 17-27 %, 20-37 % a 22-44 %, přičemž špatná kvalita povrchových vod se neúměrně dotkne obyvatel rozvojových zemí.
Freepik
Nové nebezpečí pro subsaharskou Afriku
Podle této studie se oblast světa, která konkrétně zahrnuje subsaharskou Afriku, stane bohužel novým globálním ohniskem znečištění povrchových vod. To pomine klimatické a socioekonomické scénáře, které se mohou v budoucnu změnit, ale které by neměly ovlivnit tuto hrozivou předpověď.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.