VETENSKAP

Är äldre barn verkligen de smartaste? Resultaten av forskningen

Debatten om födelseordningens inverkan på barns kognitiva prestationer har alltid varit ett ämne av intresse och spekulationer.

Men är äldre barn verkligen de mest intelligenta? En nyligen genomförd studie försökte besvara denna fråga genom att kasta ljus över kopplingen mellan födelseordning och kognitiv förmåga. Forskningen avslöjade överraskande resultat som kan utmana vanliga föreställningar.

Många tror att förstfödda barn har en intellektuell fördel, men den här forskningen ifrågasätter detta påstående och ger en djupgående analys av den familje- och föräldradynamik som kan påverka barns kognitiva utveckling. (Källa: Journal of Human Resources)

Freepik
Är äldre barn verkligen de smartaste? Resultaten av forskningen
Debatten om födelseordningens inverkan på barns kognitiva prestationer har alltid varit ett ämne av intresse och spekulationer. Men är äldre barn verkligen de mest intelligenta? En nyligen genomförd studie försökte besvara denna fråga genom att kasta ljus över kopplingen mellan födelseordning och kognitiv förmåga. Forskningen avslöjade överraskande resultat som kan utmana vanliga föreställningar. Många tror att förstfödda barn har en intellektuell fördel, men den här forskningen ifrågasätter detta påstående och ger en djupgående analys av den familje- och föräldradynamik som kan påverka barns kognitiva utveckling. (Källa: Journal of Human Resources)
Freepik
Den förstfödde har en fördel
En nyligen publicerad studie i Journal of Human Resources visar på ett intressant fenomen som rör barns födelseordning och deras kognitiva utveckling. Enligt forskningen presterar förstfödda barn bättre än sina yngre syskon i kognitiva tester från tidig ålder. Denna fördel verkar bero på den typ av föräldraskap som förstfödda barn upplever jämfört med senare barn.
Freepik
Den andra sonen får mindre uppmärksamhet
Enligt Jee-Yeon K. Lehmann, ekonom vid Analysis Group i Boston och medförfattare till studien, tenderar förstagångsföräldrar att vara mer uppmärksamma och medvetna om sina interaktioner och investeringar för sin förstfödda. Däremot tenderar föräldrarna att slappna av mer och fokusera mindre på vad de kan betrakta som icke-essentiella behov för sina barn när de får senare barn.
Freepik
Ökad mental stimulans
Även om föräldrarna älskar och tar hand om alla sina barn lika mycket verkar det som om de förstfödda barnen får mer mental stimulans. Detta beror på att de får båda föräldrarnas odelade uppmärksamhet och den oro som är typisk för nya föräldrar. Barn som föds senare tenderar däremot att få mindre tid och investeringar från föräldrarnas sida, vilket visar sig genom mindre uppläsning av sagor eller undervisning i grundläggande begrepp som alfabetet.
Freepik
Ökat självförtroende och bättre akademiska prestationer
Enligt forskning baserad på uppgifter från National Longitudinal Survey of Youth verkar denna förändring i föräldraskapet inte påverka barnens attityd eller personlighet. Däremot visade sig förstfödda barn ha större självförtroende och bättre akademiska resultat än sina yngre syskon. Äldre barn har faktiskt en liten fördel på en eller två poäng i intelligenskvot (IQ), är mer benägna att sträva efter ledarpositioner som vd:ar eller politiker (+30 %) och är mer benägna att vilja fortsätta sina studier än sina yngre syskon (+7 %).
nyheter om de stora hollywoodskådespelarna
21/06/2024
ämnesomsättning och viktminskning
09/06/2024
01/01/1970
nyheter om de stora hollywoodskådespelarna
11/06/2024
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.