GRÖN

Gröna jobb, vad de är och vilka jobb som efterfrågas

Behovet av att skydda planetens hälsa leder till att arbetslivet får ett allt större behov av kvalificerad personal som kan hantera vissa frågor.

Gröna jobb hjälper företag att ställa om ur hållbarhetssynpunkt. Dessa jobb är i själva verket relaterade till välbefinnande och skydd av planeten och syftar till att skydda jorden genom att stödja mänsklig utveckling utan att påverka miljön negativt.

De sektorer där gröna jobb är mest efterfrågade är kemi-, läkemedels-, olje-, bygg-, fordons- och plastindustrin. Men även inom tjänstesektorn, t.ex. transport, logistik, catering, turism, hälsa och utbildning.

freepik
Gröna jobb och yrkesverksamma efterfrågas i allt högre grad
Behovet av att skydda planetens hälsa leder till att arbetslivet får ett allt större behov av kvalificerad personal som kan hantera vissa frågor. Gröna jobb hjälper företag att ställa om ur hållbarhetssynpunkt. Dessa jobb är i själva verket kopplade till välbefinnande och skydd av planeten och syftar till att skydda jorden genom att stödja mänsklig utveckling utan att påverka miljön negativt.
freepik
Områdena med de högsta kraven
De sektorer där gröna jobb är mest efterfrågade är kemi-, läkemedels-, olje-, bygg-, fordons- och plastindustrin. Men även tjänstesektorn som transport, logistik, catering, turism, hälsa och utbildning.
freepik
Energy Manager, Mobility Manager och Sustainability Manager.
För närvarande är de mest efterfrågade yrkesgrupperna inom den gröna ekonomin bland annat Energy Manager, en yrkesgrupp som arbetar med att analysera, övervaka och optimera energianvändningen i företag och offentliga eller privata enheter; Mobility Manager är istället en yrkesgrupp som studerar hur man kan minska miljöpåverkan från resor mellan hemmet och arbetsplatsen och planera en mer hållbar mobilitet; Sustainability Manager arbetar med att förbättra affärsprocesser och modeller så att de inriktas på att ta större hänsyn till miljön.
freepik
Ingenjör inom gröna material och expert på smarta städer
Andra gröna jobb som det råder stor efterfrågan på är ingenjörer inom gröna material, som ansvarar för att hitta de bästa lösningarna för produktion av material med låg miljöpåverkan och för hållbar hantering och utveckling av deras omvandlingsprocesser. Smart City-experten, som ansvarar för att identifiera moderniserings- och innovationsprojekt för framtidens städer, är också efterfrågad.
freepik
Grön marknadschef, miljöjurist och specialist på grön redovisning
En av de senaste yrkesgrupperna som efterfrågas är Green Marketing Manager, som ansvarar för att marknadsföra sitt företags aktiviteter, produkter och tjänster genom att försöka göra dem mer ekologiskt säkra och miljövänliga. Miljöjuristen, en expert på miljölagstiftning och med övergripande kunskaper i ekologi, ekonomi, fysik, geologi och kemi. Slutligen den gröna redovisningsspecialisten, en yrkesman som hjälper företag att ta vara på de möjligheter som erbjuds genom incitament och finansiering som är inriktade på miljömässig hållbarhet.
01/01/1970
nyheter om de stora hollywoodskådespelarna
21/06/2024
ämnesomsättning och viktminskning
09/06/2024
01/01/1970
01/01/1970
nyheter om de stora hollywoodskådespelarna
11/06/2024
01/01/1970
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.