ZELENÁ

Green Jobs, co to je a kdo jsou nejžádanější odborníci

Potřeba chránit zdraví planety vede ve světě práce k rostoucí potřebě kvalifikovaného personálu, který se dokáže vypořádat s určitými problémy.

Green Jobs (zelená pracovní místa) pomáhají podnikům přejít na udržitelný rozvoj. Tato pracovní místa totiž souvisejí s blahobytem a ochranou planety a jejich cílem je chránit Zemi tím, že podporují lidský rozvoj bez negativního dopadu na životní prostředí.

Odvětví, v nichž jsou zelená pracovní místa nejvíce žádaná, jsou chemický, farmaceutický, ropný, stavební, automobilový a plastikářský průmysl. Ale také odvětví služeb, jako je doprava, logistika, stravování, cestovní ruch, zdravotnictví a vzdělávání.

freepik
Zelená pracovní místa, stále více žádaní odborníci
Potřeba chránit zdraví planety vede ve světě práce k rostoucí potřebě kvalifikovaných pracovníků, kteří se dokážou vypořádat s určitými problémy. Green Jobs (zelená pracovní místa) pomáhají podnikům přejít na udržitelný rozvoj. Tato pracovní místa jsou totiž spojena s blahobytem a ochranou planety a jejich cílem je chránit Zemi tím, že podporují lidský rozvoj bez negativního dopadu na životní prostředí.
freepik
Odvětví s nejvyššími nároky
Odvětví, ve kterých je zapotřebí více pracovníků je v chemickém, farmaceutickém, ropném, stavebním, automobilovém a plastikářském průmyslu. Ale také odvětví služeb, jako je doprava, logistika, stravování, cestovní ruch, zdravotnictví a vzdělávání.
freepik
Manažer pro energetiku, manažer pro mobilitu a manažer pro udržitelnost
V současné době jsou ve světě zelené ekonomiky nejžádanějšími profesemi mimo jiné energetický manažer, což je profesní profil, který se zabývá analýzou, monitorováním a optimalizací využívání energie ve firmách a veřejných či soukromých subjektech; manažer mobility je naopak odborník, který zkoumá, jak snížit dopady cest z domova do práce na životní prostředí a plánovat udržitelnější mobilitu; manažer udržitelnosti se zabývá zlepšováním podnikových procesů a modelů tak, aby byly orientovány na větší ohleduplnost k životnímu prostředí.
freepik
inženýr pro ekologické materiály a odborník na Smart City
Mezi další odvětví ''Green jobs'', ve kterých jsou velmi žádaní pracovníci patří inženýr pro ekologické materiály, který je zodpovědný za hledání nejlepších řešení pro výrobu materiálů s nízkým dopadem na životní prostředí a za udržitelné řízení a rozvoj procesů jejich přeměny. Žádaný je také expert na chytrá města (Smart City), který je zodpovědný za identifikaci modernizačních a inovačních projektů pro města budoucnosti.
freepik
Manažer ekologického marketingu, právník v oblasti životního prostředí a specialista na ekologické účetnictví
Mezi nejnovější žádané pracovníky patří Green Marketing Manager, který má na starosti propagaci aktivit, výrobků a služeb své společnosti tím, že se snaží o jejich ekologickou bezpečnost a šetrnost k životnímu prostředí. Ekologický právník, odborník na právo životního prostředí a s horizontálními dovednostmi v oblasti ekologie, ekonomie, fyziky, geologie a chemie. A konečně specialista na ekologické účetnictví, odborník, který pomáhá podnikům využít příležitostí, jež nabízejí dotace a finanční prostředky věnované ekologické udržitelnosti.
novinky o velkých hollywoodských hercích
12/06/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.