KUNST EN CULTUUR

De meest verspreide religies ter wereld

Het beoordelen van de grote godsdiensten, d.w.z. de belangrijkste godsdiensten ter wereld, kan op verschillende manieren gebeuren; in veel gevallen weerspiegelen uitspraken over het relatieve belang van een godsdienst een bepaald standpunt (veel aanhangers van een godsdienst beschouwen hun eigen geloof als invloedrijker of wijder verbreid dan het in werkelijkheid is). In deze rubriek worden twee methoden gebruikt: het aantal aanhangers en de door godsdienstwetenschappers gehanteerde definitie.

Voor het onderlinge verband zie de rubrieken over religieus pluralisme en interreligieuze dialoog.

Het aantal aanhangers van elke godsdienst wordt berekend door een combinatie van tellingen en enquêtes voor landen waar in officiële tellingen geen indeling naar godsdienst wordt gemaakt; de resultaten kunnen sterk uiteenlopen, afhankelijk van de manier waarop de enquêtevragen worden gesteld en de gekozen representatieve steekproef. Informele en ongeorganiseerde religies zijn het moeilijkst te analyseren.

Freepik
De meest verspreide religies ter wereld
Het beoordelen van de grote godsdiensten, d.w.z. de belangrijkste godsdiensten ter wereld, kan op verschillende manieren gebeuren; in veel gevallen weerspiegelen uitspraken over het relatieve belang van een godsdienst een bepaald standpunt (veel aanhangers van een godsdienst achten hun eigen geloof invloedrijker of wijder verbreid dan het in werkelijkheid is). In deze rubriek worden twee methoden gebruikt: het aantal aanhangers en de door godsdienstwetenschappers gehanteerde definitie. Bron: Wikipedia
Di Wilfredor - Opera propria, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29307330
Boeddhisme
Het boeddhisme is een van de oudste en meest verspreide godsdiensten ter wereld. Ontstaan uit de leer van de rondtrekkende Indiase asceet Siddhārtha Gautama, wordt het algemeen samengevat in de leerstellingen gebaseerd op de vier edele waarheden. Bron: Wikipedia
Di Xue Siyang - Panoramio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40684529
Traditionele Chinese Religie
754 miljoen volgelingen. De traditionele Chinese religie, of Chinese volksreligie, of eenvoudigweg Chinese religie, is de etnische religie van de Chinezen Han. Als een inheemse en spontane spiritualiteit heeft zij geen objectieve naam in de volkstraditie, maar zij is sinds de vroege eeuwen in intellectuele kringen op verschillende manieren bestudeerd als Shendao, en in de 20e en 21e eeuw onder namen als Chinees universalisme, Shenisme en Shenxianisme. Bron: Wikipedia
Di Pjottermans di Wikipedia in inglese, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9
Hindoeïsme
1,2 miljard gelovigen. Het hindoeïsme, traditioneel aangeduid als Sanātanadharma, is een godsdienst, of liever een geheel van religieuze overtuigingen, die tot de meest verbreide ter wereld behoort en tot die met de oudste oorsprong. Bron: Wikipedia
Freepik
Islam
1,9 miljard aanhangers. De islam is een universele Abrahamitische monotheïstische godsdienst die zich in de 7e eeuw manifesteerde op het Arabisch schiereiland, in de Hagiaznische stad Mekka. Mohammed wordt door moslims beschouwd als de laatste wetgevende profeet, het "zegel der profeten", door Allah naar de wereld gezonden om de openbaring die eerst aan Adam, de eerste mens en de eerste profeet, was verkondigd, definitief te bevestigen. Bron: Wikipedia
Di Al Jazeera English - Al-Haram mosque, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cur
Christendom
De meest gevolgde religieuze traditie in de wereld is het christendom met 2,4 miljard aanhangers. Het christendom is een godsdienst met een monotheïstisch karakter, ontstaan uit het jodendom in de 1e eeuw, gebaseerd op de openbaring, d.w.z. de komst en prediking, vervat in de evangeliën, van Jezus van Nazareth. Jezus wordt opgevat als de zoon van de God van Israël en dus God zelf, vleesgeworden, dood en weer opgestaan voor het heil van de mensheid, d.w.z. de beloofde Messias, de Christus. Bron: Wikipedia
nieuws van de grote hollywood acteurs
12/06/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.