GROEN

VN, wat is 'Blue Economy': het project om het bewustzijn van en de zorg voor de zee te vergroten?

Een groot deel van de menselijke activiteiten die een impact kunnen hebben op het milieu, vinden plaats op zee (visserij, zeetransport, kusttoerisme), in de oceanen en aan hun kusten. Dit heeft uiteraard een zeer negatief effect op het milieu als burgers en bedrijven niet worden opgeleid om respectvoller met de wateren om te gaan.

De 'Blauwe Economie' is een sleutelproject voor de Europese 'Green Deal', uiteraard een reeks maatregelen om de energieproductie en de levensstijl van burgers in heel Europa duurzamer en minder milieubelastend te maken.

De 'Blauwe Economie' richt zich niet alleen op het terugdringen van vervuiling en een duurzamere exploitatie van de zeeën op de lange termijn, maar biedt ook een enorm potentieel voor economische en banengroei voor alle Europese burgers. Er zijn al 4,5 miljoen mensen op het continent mee bezig en er zou nog veel meer werk kunnen komen.

Freepik
Ontdek de 'Blauwe Economie': van de VN om de oceanen te beschermen
Een groot deel van de menselijke activiteiten die een impact kunnen hebben op het milieu, vinden plaats op zee (visserij, zeetransport, kusttoerisme), in de oceanen en aan hun kusten. Dit heeft uiteraard een zeer negatieve invloed op het milieu als burgers en bedrijven niet worden opgeleid om respectvoller met de wateren om te gaan.
Freepik
Ontdek de 'Blauwe Economie': van de VN om de oceanen te beschermen
De "Blauwe Economie" is een sleutelproject voor de Europese "Green Deal", d.w.z. een reeks maatregelen om de energieproductie en de levensstijl van burgers in heel Europa duurzamer en minder milieubelastend te maken.
Freepik
Ontdek de 'Blauwe Economie': van de VN om de oceanen te beschermen
De "blauwe economie" is niet alleen gericht op het terugdringen van vervuiling en een duurzamere exploitatie van de zeeën op de lange termijn, maar biedt ook een enorm potentieel voor economische groei en werkgelegenheid voor alle Europese burgers. Er zijn al 4,5 miljoen mensen op het continent mee bezig en er zou nog veel meer werk kunnen komen.
Freepik
Ontdek de 'Blauwe Economie': van de VN om de oceanen te beschermen
Milieubescherming van oceanen, zeeën en mariene kustrijkdommen is in feite een integraal onderdeel van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN 2030 Agenda. Dit zijn zeventien gemeenschappelijke en gedeelde doelen om het leven voor iedereen beter te maken, zowel op milieu- als sociaal gebied. Om het publiek bewust te maken van de bescherming van de oceanen en het duurzame beheer van de hulpbronnen, heeft de VN ook Wereld Oceaandag in het leven geroepen, die elk jaar op 8 juni plaatsvindt.
Freepik
Ontdek de 'Blauwe Economie': van de VN om de oceanen te beschermen
Landen zijn bereid te investeren in een duurzame 'blauwe economie'. Het geld dat op tafel komt, zal enerzijds worden gebruikt om de circulaire economie die op de sector wordt toegepast te verbeteren en anderzijds om te proberen de vervuiling terug te dringen. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe normen nodig voor het ontwerp van vistuig, de recycling van schepen of de ontmanteling van platforms die fossiele brandstoffen gebruiken.
Freepik
Ontdek de 'Blauwe Economie': van de VN om de oceanen te beschermen
Over hernieuwbare energieproductie gesproken, technologieën die verband houden met de zee en oceanen zijn zowel offshore windenergie met energiecentrales gebouwd op waterplaten als fotovoltaïsche energie met drijvende zonnepanelen. Dit zijn technologieën en sectoren die investeringen vereisen in onderzoek en technologische ontwikkeling om de effectiviteit binnen een redelijk tijdsbestek te verbeteren. Daarnaast moet er veel geld worden besteed aan opleiding: er zijn andere vaardigheden nodig voor toekomstige jonge werknemers, terwijl tegelijkertijd de vaardigheden van degenen die nu nog in de fossiele industrie werken moeten worden aangepast.
Freepik
Ontdek de 'Blauwe Economie': van de VN om de oceanen te beschermen
Een ander doel van de 'Blauwe Economie' is het sponsoren en promoten van acties die de plastic en microplasticvervuiling in de oceanen aanzienlijk verminderen. Acties achteraf, zoals het opvissen van plastic uit de oceanen, worden door experts in vervuiling en mariene biologie om vele redenen niet als een goed idee beschouwd. De beste manier om dit soort vervuiling in te dammen is daarom de productie van plastic te verminderen en het probleem bij de bron uit te bannen.
acteurs, zangers en schrijvers
26/02/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.