PORADY DOMOWE

Powódź: pięć wskazówek dotyczących ochrony domu

Powódź może spowodować znaczne szkody w domach i skutkować znacznymi kosztami napraw.

Zapobieganie powodziom w domu ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa rodziny i ochrony mienia.

W tym artykule przedstawimy przydatne instrukcje, jak uniknąć zalania w domu i zminimalizować ryzyko szkód spowodowanych przez wodę.

Freepik
Powódź: pięć wskazówek dotyczących ochrony domu
Powódź może spowodować znaczne szkody w domach i skutkować znacznymi kosztami napraw. Zapobieganie powodziom w domu ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa rodziny i ochrony mienia. W tym artykule przedstawimy przydatne instrukcje, jak uniknąć zalania w domu i zminimalizować ryzyko szkód spowodowanych przez wodę.
Freepik
Korzystanie z barier przeciwpowodziowych
Jeśli zbliża się powódź, możesz użyć barier przeciwpowodziowych, aby chronić swój dom. Nadmuchiwane bariery lub worki z piaskiem można strategicznie rozmieścić wokół domu, aby zatrzymać wodę w przypadku powodzi.
Freepik
Utrzymuj rynny i odpływy w czystości
Jedną z najczęstszych przyczyn zalania domu są nieprawidłowo działające rynny i odpływy wody deszczowej. Należy regularnie sprawdzać i czyścić rynny z liści, gruzu i innych materiałów, które mogą utrudniać przepływ wody. Woda zablokowana w rynnach może spowodować uszkodzenie dachu i ułatwić przenikanie wody do domu.
Freepik
Zainstalować zawory zwrotne
Zawory zwrotne, znane również jako klapy, zapobiegają cofaniu się wody do kanalizacji podczas ulewnego deszczu lub powodzi. Urządzenie to można zainstalować w rurach kanalizacyjnych lub odpływach, aby zapobiec zalaniu spowodowanemu przepływem zwrotnym. Skonsultuj się z profesjonalnym hydraulikiem w celu prawidłowej instalacji i upewnienia się, że masz odpowiednie zawory do swoich potrzeb.
Freepik
Sprawdź ciśnienie wody
Nadmierne ciśnienie wody w rurach może powodować wycieki i pęknięcia, zwiększając ryzyko zalania. Upewnij się, że utrzymujesz odpowiednie ciśnienie wody, unikając zbyt wysokich wartości, które mogłyby obciążyć instalację wodno-kanalizacyjną. W razie potrzeby zainstaluj regulatory ciśnienia, aby ustabilizować przepływ wody.
Freepik
Podnoszenie gniazdek elektrycznych i urządzeń
Zalanie gniazdek elektrycznych i urządzeń elektronicznych może spowodować zwarcia i nieodwracalnie je uszkodzić. Aby chronić urządzenia elektroniczne, należy instalować gniazdka elektryczne wyżej niż spodziewany poziom zalania. Podobnie, jeśli to możliwe, należy podnieść urządzenia elektryczne i sprzęt na cokołach lub podniesionych podłogach.
01/01/1970
01/01/1970
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.