UMĚNÍ A KULTURA

Žijete v jedné z nejšťastnějších zemí na světě? Prozradí vám to "Zpráva o světovém štěstí".

Sustainable Development Solutions Network sestavila "Zprávu o světovém štěstí" na základě údajů z internetových stránek Gallup World Poll, která se nyní dočkala desátého vydání.

Žebříček byl sestaven s přihlédnutím k šesti klíčovým faktorům. Těmi jsou konkrétně příjem, sociální podpora, svoboda, štědrost, zdraví a absence korupce.

Navzdory ne vždy klidné situaci ve světě zůstává stále mnoho zemí velmi optimistických a sebevědomých, pokud jde o budoucnost.

freepik
Zpráva o štěstí
Sustainable Development Solutions Network sestavila "Zprávu o světovém štěstí" na základě údajů z internetových stránek Gallup World Poll, která se nyní dočkala desátého vydání.Žebříček byl sestaven s přihlédnutím k šesti klíčovým faktorům. Těmi jsou konkrétně příjem, sociální podpora, svoboda, štědrost, zdraví a absence korupce.Navzdory ne vždy klidné situaci ve světě zůstává stále mnoho zemí velmi optimistických a sebevědomých, pokud jde o budoucnost.
freepik
10) Nový Zéland
Na desátém místě nejšťastnějších zemí světa je podle zprávy Nový Zéland. Země má téměř 5 milionů obyvatel a rozkládá se na 267 710 km.
freepik
9) Lucembursko
Na devátém místě žebříčku nejšťastnějších zemí světa se podle zprávy umístilo Lucembursko. Je to jediné zbývající velkovévodství na světě a významné finanční centrum.
freepik
8) Švýcarsko
Na osmém místě žebříčku nejšťastnějších zemí světa je Švýcarsko. Švýcarská ekonomika je jednou z nejkonkurenceschopnějších na světě, a to především díky terciárnímu sektoru.
freepik
7) Norsko
Na sedmém místě žebříčku nejšťastnějších zemí světa je Norsko. Tato země se v průběhu let změnila z venkovské společnosti na urbanizovanou průmyslovou společnost. Dnes je Norsko jedním z nejbohatších států na světě a může se pochlubit vysokými životními ukazateli, přičemž je na prvním místě jak v indexu lidského rozvoje, tak v indexu sociálního pokroku.
freepik
6) Švédsko
Na šestém místě žebříčku nejšťastnějších zemí světa se podle zprávy umístilo Švédsko. Díky využívání přírodních zdrojů se mu podařilo stát se bohatou zemí s vysokou úrovní vzdělání a ekonomickou liberalizací. Co se týče sociálního státu, zůstává jedním z nejefektivnějších na světě.
freepik
5) Nizozemsko
Na pátém místě žebříčku nejšťastnějších zemí světa je Nizozemsko. Obecně je považováno za meritokratickou zemi s mnoha pracovními příležitostmi.
freepik
4) Izrael
Na čtvrtém místě v žebříčku nejšťastnějších zemí světa je Izrael. Má nejvyšší index lidského rozvoje na Blízkém východě a patří k zemím s nejvyšší průměrnou délkou života na světě.
freepik
3) Island
Na třetím místě žebříčku nejšťastnějších zemí světa je Island. Jedná se o jednu z nejméně zalidněných zemí v Evropě, kde žije přibližně 366 000 obyvatel na ploše asi 100 000 metrů čtverečních.
freepik
2) Dánsko
Na druhém místě nejšťastnějších zemí světa je podle zprávy Dánsko. To znamená, že podle shromážděných údajů dosáhla tato země ve většině ze šesti kritérií, která byla při sestavování konečného žebříčku brána v úvahu, jednoho z nejlepších výsledků.
freepik
1) Finsko
Na prvním místě nejšťastnějších zemí světa je podle zprávy Sustainable Development Solutions Network Finsko. Tato země potvrzuje své prvenství v žebříčku již šestým rokem po sobě.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.